Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

SZCZECIN: Relikwie Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej w szczecińskich szpitalach

Autor:
ks. Marek Brożyna SAC i ks. Piotr Kubicki SAC

W drugą rocznicę beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, którą nazwano „siostrą naszego Boga”, 28 kwietnia br., podczas rozmowy zrodziła się myśl, aby do tego zakątka Kościoła nad Odrą i Bałtykiem w Szczecinie zaprosić właśnie ją, krakowską pielęgniarkę, bł. Hannę Chrzanowską. Z taką inicjatywą wyszedł na przeciw kapelanom naszych największych szczecińskich szpitali ks. Piotr Zawada SAC. Bóg dał nam ją na trudne czasy jako wzór, świadka i orędownika. Osobiście zajmowała się adopcją sierot i poszukiwaniem rodzin zastępczych. Ukrywała żydowskie dzieci. Organizowała leki i materiały opatrunkowe dla chorych i rannych. Docierała do więźniów. Dla zagrożonych powstańców warszawskich starała się o potrzebne dokumenty. Była organizatorką pielęgniarstwa domowego, rozpowszechniała wnikliwie ułożony „rachunek sumienia pielęgniarki”. Na wszystkich polach pracy z chorymi Hanna Chrzanowska współpracowała ściśle z ks. kardynałem Karolem Wojtyłą. Służąc całe życie chorym i cierpiącym coraz wyraźniej uświadamiała sobie, że służy w nich samemu Chrystusowi. Bł. Hanna i dziś znakomicie rozumie i otacza opieką nie tylko chorych i tych, którzy im posługują, ale nas wszystkich. Jej życie nie było łatwe. Przeżyła dwie wojny światowe. Wie, czym jest utrata najbliższych, dachu nad głową, pracy. Wie czym jest własna choroba. Wreszcie wie jak radzić sobie w takich okolicznościach.

Dnia 11 maja 2020 roku w Krakowie, w parafii św. Mikołaja, gdzie znajduje się sarkofag z doczesnymi szczątkami Hanny Chrzanowskiej, dzięki staraniom naszego współbrata ks. Piotra Zawady SAC, ksiądz Józef Gubała – wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym oraz kustosz relikwii, przekazał ks. Piotrowi Zawadzie SAC relikwie „ex ossibus” dla dwóch szczecińskich szpitali na „Arkońskiej” i na „Unii Lubelskiej”, w których posługują nasi współbracia pallotyni – ks. Marek Brożyna SAC i ks. Piotr Kubicki SAC. Relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej zostały umieszczone już w ozdobnych relikwiarzach i odbierają cześć w kaplicach szpitalnych, gdzie wraz z chorymi, personelem medycznym i rodzinami, modlą się nasi kapelani.