Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Majowe wieści z nowicjatu

Autor:
brn. Marek Kozłowski

W sobotę 22 maja 2021 roku, w święto Królowej Apostołów, zgodnie z pallotyńską tradycją, nowicjusze pallotyńscy złożyli kursowy akt oddania Maryi.

Siedmiu kandydatów Okresu Wstępnego złożyło swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w ręce Maryi, Królowej Apostołów. Uroczysty akt odbył się podczas wspólnotowej Mszy świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Dariusza Przybyszewskiego SAC w kaplicy naszego domu w Ząbkowicach Śląskich. Do tego wydarzenia nowicjusze przygotowali się uczestnicząc w trzydniowych rekolekcjach, które poprowadził ks. Dariusz, ojciec duchowny nowicjatu.

Po duchowym umocnieniu w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nawiązując do kolejnej pallotyńskiej tradycji, nowicjusze przeżywali swój dzień rozesłania w święto Maryi, Matki Kościoła. Wyruszyli do Wrocławia i Kłodzka z apostolską „wyprawą otwartych oczu”.