Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ząbkowice Śląskie: Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. IX Zebranie Prowincji Zwiastowania Pańskiego

Autor:
ks. Michał Górski SAC

W dniach od 28 stycznia do 1 lutego w Ząbkowicach Śląskich odbywa się IX Zebranie Prowincjalne. 32 delegatów na kapitułę wraz z jej przewodniczącym, księdzem prowincjałem Adrianem Galbasem SAC, pracuje nad najistotniejszymi problemami i wyzwaniami naszej prowincji, by z Bożą pomocą, wprowadzić ją na najwłaściwszą, najlepszą drogę realizowania misji naszego Stowarzyszenia. Kapituła Prowincjalna odbywa się pod hasłem: „Prowincja 2035. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia (2 Tm 1,7)”.

Dzień inaugurujący Zebranie, był dniem skupienia, który poprowadził ks. Kazimierz Czulak SAC. Podczas swej konferencji przywołał Jezusowe „stare i nowe bukłaki”, wprowadzając uczestników w tematykę ewangelicznego planowania i podejmowania decyzji. Podkreślił również ważność odpowiedniego dobierania metod i środków. Po wygłoszonej konferencji każdy z uczestników miał czas na refleksję przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji, w południe odprawiono Mszę św. W homilii prowadzący dzień skupienia wyakcentował powagę postawy rozeznawania w naszym chrześcijańskim, pallotyńskim życiu, bez której nie sposób realizować Boże zamysły.

Koronką do Bożego miłosierdzia Kapituła Prowincjalna rozpoczęła obrady. Na początku Ksiądz Prowincjał wprowadził uczestników w hasło IX Zebrania, wyjaśniając motywy takiego wyboru i wyrażając nadzieje, jakie wiąże z tegorocznym Zebraniem. Zwrócił uwagę na wyzwania wciąż przed nami stojące, na niebezpieczeństwa i błędy, które wciąż są obecne. Zebranie powinno dać odpowiedź na pytanie: co dla nas dziś jest ważne?

Po otwarciu Zebrania Prowincjalnego ks. Adam Golec SAC, przedstawiciel przełożonego generalnego, wygłosił referat o niebezpieczeństwie włączania się w modę ducha czasów i potrzebie odważnego spojrzenia w przyszłość, by bez lęku podjąć to, czego oczekuje od nas Pan Bóg.

Po wieczornych modlitwach wspólnota Zebrania Prowincjalnego udała się na spotkanie rekreacyjne.