Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Spotkanie z Wyższymi Przełożonymi Prowincji Chrystusa Króla

Autor:
Nowicjusze

Dnia 13 maja 2020 roku wspólnotę nowicjacką odwiedził wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Zenon Hanas SAC. Podczas spotkania ks. Prowincjał poruszył temat sytuacji naszych współbraci pracujących za granicą w tym trudnym czasie pandemii oraz opowiedział wiele historii z własnego nowicjatu.

Tego samego dnia, Mszą św. o godzinie 18.00 – której przewodniczył wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla, ks. Waldemar Pawlik SAC, rozpoczęliśmy tegoroczny cykl nabożeństw fatimskich. W homilii ks. Wiceprowincjał przedstawił Maryję jako wzór wiary i zawierzenia Bogu. Nawiązał również do postawy i odwagi dzieci z Fatimy, głoszących orędzia Maryi.

14 maja 2020 roku ks. Waldemar również odwiedził nowicjuszy. Podczas wspólnej Mszy św., nawiązując do Ewangelii, ks. Wiceprowincjał wykazał, że Chrystus, mimo iż wiedział co uczyni Judasz, zaprosił go do uczestnictwa w pierwszej Eucharystii i do stworzenia z Nim relacji, tak i nas, pomimo naszych grzechów i niewierności, nie przestaje zapraszać do Eucharystii i wytrwania w Jego miłości. Ks. Waldemar zachęcił również do wytrwałej modlitwy o powołania do wyłącznej służby Bogu, szczególnie o powołania do rodziny pallotyńskiej.