Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ząbkowice Śląskie: Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – ,,błogosławionego między mężczyznami’’

Autor:
kln. Dariusz Szczepanik

19 marca – ta data każdego roku nabiera szczególnego znaczenia w liturgicznym kalendarzu Kościoła, z racji na przeżywaną wówczas uroczystość św. Józefa. Wyjątkowy charakter tego liturgicznego obchodu dopełniła w tym roku obecność w ząbkowickiej wspólnocie niecodziennych gości: ks. Waldemara Pawlika SAC – wiceprowincjała pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla oraz ks. Piotra Jankowskiego SAC – administratora Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Warto nadmienić, iż dzień ten stanowi również okazję do otoczenia modlitewną wdzięcznością braci zakonnych, dla których św. Józef jest szczególnym patronem Stąd też Ksiądz Prowincjał przewodnicząc Mszy św. polecał intencje braci profesów: Mariusza Świerczyńskiego SAC i Rafała Zajdowicza SAC oraz braci nowicjuszy: Marka Barana i Miłosza Kulińskiego.

W wygłoszonej homilii ks. Pawlik podziękował za zaproszenie na Eucharystię i wskazał, iż dla niego samego św. Józef to wyjątkowy patron od samego początku kapłaństwa. Swoje posługiwanie Ksiądz Prowincjał rozpoczął bowiem nowenną do św. Józefa i podobnie czynił podejmując każde kolejne wyznaczone mu obowiązki. Kaznodzieja stwierdził, iż wiele można osiągnąć powierzając się św. Józefowi, o ile zamierzenia te są zgodne z wolą Bożą. Przypomniał także, że patrząc na życie i posłannictwo Oblubieńca Maryi można uczyć się, jak doskonale realizować Boży plan.

Nasz gość przypomniał, iż św. Wincenty Pallotti był wielkim czcicielem św. Józefa, a 31 grudnia 1832 r. dokonał duchowych zaślubin z Maryją. Od Maryi otrzymał potrójny dar: doświadczenie dziecięctwa Bożego, pełne poznanie Chrystusa oraz napełnienie Duchem Świętym. Podobnie św. Józef – zaślubiony Maryi, wybrany przez Boga – napełniony został Jego obecnością, co uzdolniło go do bycia Opiekunem Zbawiciela. Święty Założyciel naszego Stowarzyszenia – jak przypomniał ks. Waldemar – wzywał do naśladowania św. Józefa w słuchaniu Boga, umiejętności współpracy w zbawieniu człowieka oraz otwieraniu innych na Bożą obecność. Kaznodzieja przywołał fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego: Słyszałem w ciszy jak Słowo płakało

Aby zatem usłyszeć to Słowo, potrzeba wewnętrznej ciszy – ufam Temu, o którym wiem, że mnie kocha i ode mnie wymaga, by dobrze przeprowadzić mnie przez życie. Tak jak św. Józef współpracuje z Maryją, tak my jego wzorem jesteśmy wezwani do współpracy z tymi, którzy są wokół nas.

Ksiądz Prowincjał przywołał również słowa św. Jana Pawła II w kontekście obecnego okresu liturgicznego: Czas Wielkiego Postu jest po to, by spojrzeć we własne serce i zobaczyć, jaki obraz Boga w nim noszę.

Na zakończenie Mszy św. ks. rektor Marek Chmielniak SAC podziękował Księdzu Prowincjałowi za obecność i wygłoszone słowo Boże, a ks. Waldemar Pawlik SAC udzielił zebranym błogosławieństwa. Po obiedzie w sali rekreacyjnej wspólnoty nowicjackiej odbyło się spotkanie, w czasie którego Ksiądz Prowincjał przybliżył podejmowane obecnie przez siebie zadania, a szczególnie troskę o centrum rehabilitacyjno-pielęgnacyjne we Wrzosowie.

Wdzięczni Księdzu Prowincjałowi i Księdzu Administratorowi za obecność, polecamy naszych przełożonych jak i wszystkich współbraci orędownictwu naszego Ojca Wincentego, bł. Elżbiety i Współbraci Męczenników, żywiąc nadzieję na kolejne spotkania w Ząbkowicach Śląskich.