Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Wiosenny Zjazd Rektorów i Proboszczów – 20-21 kwietnia 2022 roku

Autor:
ks. Michał Wójciak SAC

Tradycyjnie, jak każdego roku, odbył się w naszym ząbkowickim domu wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i odpowiedzialnych za poszczególne agendy Zarządu Prowincjalnego.

Dzień pierwszy tradycyjnie był poświęcony tematowi formacyjnemu. Rozpoczęliśmy od Mszy świętej, której przewodniczył ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC. Po obiedzie gościliśmy p. Hannę Ostrowską-Biskot, psychoterapeutę uzależnień, razem z ks. administratorem naszego Wyższego Seminarium Duchownego – ks. Zbigniewem Kołodziejem SAC, który opowiedział o swoim wychodzeniu z tego problemu i dał konkretne świadectwo. Pani Hanna od ponad 30 lat pracuje jako terapeuta, zajmując się głównie chorobą alkoholową. Od wielu lat jest jedną z najważniejszych osób zajmujących się w Polsce problemem alkoholików i alkoholiczek, wliczając w to także pracę terapeutyczną z osobami duchownymi, również z naszego Stowarzyszenia. Pracowała i tworzyła od podstaw „Instytut Psychiatrii”, „Oddział odwykowy”, „Szpital Psychiatryczny”, „Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnionych” – głównie w Warszawie i okolicach Stolicy. Jest również jednym z twórców programu TVP „OCALENI”, w którym pojawiają się osoby, które wyszły z uzależnienia alkoholowego. Prowadzi także telefoniczne dyżury interwencyjne dla osób uzależnionych i tych, które mają w swoim środowisku osobę z chorobą alkoholową. Prelegentka przedstawiła nam samą genezę powstawania choroby alkoholowej, jej skutki dla samego chorego i jego wpływ na otoczenie. Przedstawiła też zasady, którymi kieruje się wraz ze swoim zespołem w pracy terapeutycznej z alkoholikami. Zaproponowała nam pewne wytyczne, jak można sobie radzić na przykład w naszych wspólnotach, jeśli problem osoby uzależnionej występuje. Pierwszy dzień zakończyliśmy spotkaniem rekreacyjnym w gronie współbraci Pallotynów.

Dzień drugi rozpoczęliśmy od Mszy świętej z Jutrznią, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mariusz Marszałek SAC. Następnie gościliśmy ks. Mirosława Mejznera SAC, który poinformował nas o tym, jak obecnie wygląda sytuacja w naszym Seminarium. Podzielił się pewnymi zmianami strukturalnymi i prawnymi, które wynikają ze zmiany prawa dot. studiów seminaryjnych. Wspomniał również o pracach budowlanych, które aktualnie trwają w Ołtarzewie i obecności uchodźców z Ukrainy we wspólnocie Ołtarzewskiej.

Następnie głos zabrał ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, który poinformował o zbliżającej się jesiennej kapitule generalnej w Konstancinie-Jeziornie. Zachęcił, abyśmy do naszych modlitw wspólnotowych dołączyli intencję modlitewną w intencji kapituły. Ks. Prowincjał przedstawił także kilka informacji dotyczących procesu synodalnego, które winniśmy podjąć w naszych wspólnotach. Pojawił się również temat dotyczący naszego zaangażowania w spotkania dla młodzieży, które organizują nasze duszpasterstwa powołań. Były też podziękowania wobec tych współbraci i wspólnot, które przyjęły uchodźców i troszczą się o ofiary wojny na Ukrainie. Ks. Prowincjał wspomniał też o procesie (który jest w toku w Watykanie) wydalenia ks. Łukasza Prausy SAC i procesach wobec innych współbraci. Poinformował również o planowanych zmianach personalnych i naszych nowych inicjatywach, które Prowincja ma zamiar zrealizować. Wspomniał o planowanych wizytacjach Zarządy Prowincjalnego w naszych placówkach zagranicznych oraz o sytuacji personalnej, dotyczącej naszych alumnów i nowicjuszy. Również pojawił się temat dalszej budowy kościoła w Mińsku i pewnych problemach związanych z sytuacją Białorusi, która w pośredni sposób angażuje się w wojnę na Ukrainie, co utrudnia działania Prowincji w kierunku finansowania tego przedsięwzięcia.

Kolejnymi prelegentami byli księża Administratorzy. Ks. Marek Borowski SAC przypomniał o pewnych zasadach rozliczeń w naszych domach i ogólnej sytuacji finansowej. Natomiast ks. Sławomir Maizner SAC przedstawił zasady i wyjaśnił wątpliwości co do korzystania z programu „Sakiewka”. Podpowiedział również, jak sprawnie i łatwiej prowadzić sprawy ekonomiczne w naszych wspólnotach oraz odpowiedział na pytania współbraci, którzy mieli pewne wątpliwości, co do prowadzenia spraw ekonomicznych.

Następnie ks. Janusz Łuczak SAC przedstawił informacje dotyczące wewnętrznych biuletynów i dokumentów, które otrzymujemy z Zarządu Prowincjalnego. Uczulił również na fakt, że są to nasze wewnętrzne sprawy i nie powinniśmy ich upubliczniać osobom spoza Stowarzyszenia. Chyba, że są to osoby bezpośrednio zaangażowane w nasze pallotyńskie sprawy.

Kolejnym prelegentem był ks. Przemysław Podlejski SAC, który zaprezentował współbraciom zasady prowadzenia procesu synodalnego w naszych parafiach i wspólnotach. Przedstawione zostały również propozycje rekolekcyjne i formacyjne dla naszych wspólnot.

Ks. Krzysztof Freitag SAC, dyrektor naszego PODP, przedstawił pomysły i wyzwania dotyczące obecnej rzeczywistości pracy powołaniowej. Wyraził też nadzieję, że akcje duszpasterskie, które proponuje PODP będą bardziej doceniane przez nasze środowiska duszpasterskie.

Kolejno ks. Kamil Wolan SAC zaprezentował planowaną reaktywację Pallotyńskiego Spotkania Młodych, które planujemy w Częstochowie pod koniec sierpnia. I już teraz serdecznie prosił o pamięć o tym wydarzeniu w planowaniu organizacji duszpasterskiej. Spotkanie odbędzie się od 22 do 27 sierpnia. Tym razem akcent zostanie położony na warsztaty: muzyczne, medialne i liturgiczne. Ks. Prowincjał wyraził ogromną nadzieję i życzenie, by duszpasterstwo młodzieży potraktować bardzo poważnie.

Usłyszeliśmy też pewne informacje sekretarza ds. misji, ks. Mirosława Lewandowskiego SAC, dotyczące funkcjonowania Sekretariatu. Podzielił się także bieżącymi informacjami z naszych placówek misyjnych.

Następnym prelegentem był ks. Mariusz Marszałek SAC, sekretarz sekretariatu ds. miłosierdzia. Przedstawił ogólny zarys wyzwań dotyczących funkcjonowania Sekretariatu w nowej formie oraz zapoznał nas z nowymi inicjatywami, które Sekretariat powziął we współpracy z parafią pw. Miłosierdzia Bożego, naszym częstochowskim domem zakonnym czy też wieloma mediami, organizacjami bądź wspólnotami, które w środkach masowego przekazu życzliwie prezentują Dolinę Miłosierdzia i tworzą pewne nowe dzieła, które zachęcają do odwiedzenia Doliny Miłosierdzia.