Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Wizytatorzy generalni w Ząbkowicach Śląskich

Autor:
kln. Michał Skrobis, brn. Damian Szymura

W dniach 12-14 października br. odbyła się wizytacja generalna w Ząbkowicach Śląskich. Naszymi wizytatorami byli: ks. Jacob Nampudakam, przełożony generalny oraz ks. Denilson Geraldo, radca generalny. Wizytatorzy zaraz po przybyciu udali się na Mszę św. i spotkanie w Przedborowej, z tamtejszymi duszpasterzami. Oficjalne rozpoczęcie wizytacji miało miejsce w naszej ząbkowickiej kaplicy domowej 13 października rano. Ten dzień był szczególnie poświęcony indywidualnym spotkaniom ze współbraćmi po wiecznej profesji. Nasi Wizytatorzy, razem ze starszymi domownikami i nowicjuszami, wzięli udział w wieczornym nabożeństwie fatimskim – Mszy św. i procesji różańcowej – które miało miejsce w tutejszej wspólnocie parafialnej.

Kolejny dzień był szczególnie poświęconym nowicjuszom. Na porannym spotkaniu z Księdzem Generałem mieliśmy okazję do zadawania pytań. Dotyczyły one zwłaszcza przebiegu formacji oraz aktualnych spraw, którymi żyje nasze Stowarzyszenie. Ponadto mogliśmy się dowiedzieć, jak wyglądała osobista droga powołania Księdza Generała. Spotkanie to dostarczyło nam wielu cennych wskazówek na dalsze lata kształtowania pallotyńskiego ducha.

W godzinach południowych, 14 października, miała miejsce wspólnotowa Eucharystia, której przewodniczył dyrektor Okresu Wstępnego – ks. Wiesław Guła, a kazanie wygłosił Ksiądz Generał. Zwrócił On szczególną uwagę na nasze przyrzeczenia, które stanowią fundament tożsamości pallotyńskiej: wytrwanie, ducha służby, ubóstwo oraz wspólnotę dóbr.

Natomiast w czwartkowy wieczór, po naszej wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu, odbyło się nabożeństwo zakończenia wizytacji kanonicznej. W podsumowaniu wizytacji Ksiądz Generał podziękował całej wspólnocie za gościnę i otwartość, oraz wskazał kierunki działań, które Jego zdaniem w najbliższych latach powinny zostać podjęte w ramach naszego Stowarzyszenia.

15 października o poranku Wizytatorzy udali się do Poznania.

Kilka dni później, tj. 20 października, mieliśmy przyjemność gościć raz jeszcze naszych Wizytatorów, razem z ks. Józefem Lasakiem, wicegenerałem, którzy w drodze powrotnej do Rzymu zatrzymali się na nocleg w naszym domu. W tym dniu przypadała dokładnie 40. rocznica święceń kapłańskich naszego Księdza Generała. W uroczystej Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Jubilat, dziękowaliśmy Bogu za dar powołania Księdza Generała, modląc się również o wszelkie potrzebne łaski dla Niego.