Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Zakopane: Dyrektorium przed wieczną konsekracją

Autor:
kl. Dominik Gaładyk SAC

Dyrektorium przed wieczną konsekracją w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, odbyło się w dniach 21 sierpnia – 2 września 2018 r. w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach, gdzie trzech alumnów jeszcze raz rozważało pallotyńskie przyrzeczenia. Dyrektorium prowadził ks. dr Przemysław Podlejski SAC, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.

Codzienna Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, Liturgia Godzin, spotkania, rozmowy i wiele innych elementów składało się na tegoroczne dyrektorium. Podczas przed i popołudniowych spotkań na nowo podejmowaliśmy temat pallotyńskich przyrzeczeń i życia we wspólnocie pallotyńskiej. Był także czas na wspólne wyjście w góry, czy też pielgrzymowanie – m.in. do Ludźmierza, do grobu ks. Józefa Tischnera w Łopusznej i do celi św. Brata Alberta. W przeddzień zakończenia dyrektorium, uczestniczyliśmy w nabożeństwie pierwszej soboty w krzeptowiańskim sanktuarium.

Pallotyńskiej wspólnocie z Zakopanego przesyłamy szczególne podziękowania za wspólnie spędzony czas, cenne rozmowy, świadectwo kapłańskiego życia i braterstwo.