Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Zakopane: Uroczystości fatimskie na Krzeptówkach

Autor:
ks. Mirosław Lewandowski SAC

Dnia 16 września 2018 r. w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach gościł prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Jego Eminencja Kardynał Robert Sarah. Przewodniczył on uroczystościom fatimskim, które miały miejsce w parku położonym opodal kościoła. Po zakończeniu uroczystej procesji po parku fatimskim, Jego Eminencja Kardynał Robert Sarah przewodniczył uroczystej Eucharystii. Wśród licznie zgromadzonych współcelebransów byli przedstawiciele zarządów obu polskich prowincji pallotyńskich. Bardzo cieszył fakt obecności tak licznej grupy pielgrzymów, którzy przybyli tego dnia do Sanktuarium.

Ksiądz Kardynał wyraził swoją radość i wdzięczność wszystkim pielgrzymom za ich praktyczną obecność i synowskie uczucie, jakie żywią do Matki Najświętszej i tegoż Sanktuarium, które jest wotum wdzięczności za ocalenie życia Jana Pawła II. Podkreślił obecność Maryi w życiu św. Jana Pawła II i rozkwit chrześcijaństwa przez nabożeństwo do Matki Najświętszej, bo przez Maryję można lepiej poznać Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Jego Eminencja podkreślał znaczenie codziennej modlitwy i udziału w Eucharystii jako osobistej relacji z Jezusem, gdyż poznanie Boga dokonuje się przez czas, który człowiek Mu poświęca.

Podczas homilii zwrócił uwagę na trzy filary życia chrześcijańskiego, którymi są: Krzyż, Eucharystia i Maryja Dziewica. Wyjaśniając znaczenie tych słów zaznaczył, że do królestwa Boga wchodzi się przez krzyż. Pójście za Jezusem wiąże się z krzyżem. Krzyż otwiera drogę do zmartwychwstania. Dopiero krzyż i cierpienie weryfikują ludzką miłość. Ciężar krzyża nie jest zbyt wielki, kiedy człowiek karmi się Eucharystią. Ksiądz Kardynał zaznaczył, że Eucharystia daje siłę do niesienia krzyża i przyjmowania Ewangelii w całej pełni, i w całym jej radykalizmie oraz, że Matka Boża daje człowiekowi siłę, by pozostać u stóp krzyża, szczególne w chwilach wielkiego cierpienia. Jego Eminencja podkreślił, jak wielką wartością jest rodzina i jej świętość we współczesnym świecie.

Na zakończenie Eucharystii Kardynał Robert Sarah pobłogosławił dwie figury Matki Bożej Fatimskiej. Jedna zostanie przekazana do Czelabińska w diecezji nowosybirskiej w Rosji, gdzie księża pallotyni rozpoczynają misje.

Dziękując Księdzu Kardynałowi za poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej ks. Marek Chmielniak SAC, radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, nakreślił krótki rys nowej placówki misyjnej na terenie Rosji. Zaznaczył, że jest to historyczny moment, nie tylko dla naszej prowincji, ale dla całego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Ks. Marek wyraził także wdzięczność ks. Marianowi Musze SAC za ufundowanie i przekazanie figury Matki Bożej, która zostanie umieszczona w kościele w Czelabińsku. Poprosił także o modlitwę w intencji misji prowadzonej w Rosji jak i innych terenach byłego Związku Radzieckiego.

Następnie ksiądz prowincjał Zenon Hanas SAC podziękował Księdzu Kardynałowi za głębokie, mądre i pełne ducha słowa, które zachciał nam przekazać. Zaznaczył, że obecność Jego Eminencji zapisuje się w historię tego sanktuarium i zapewnił o pamięci w modlitwie, którą będziemy wspierać Księdza Kardynała. Podkreślił także przyjaźń, jaka łączy Jego Eminencję z pallotynami. Wspomniał również o dorobku piśmienniczym Księdza Kardynała, jako wskazaniach dla Kościoła w Europie, człowieka, który nie pochodzi z naszego kontynentu.