Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Przegląd tygodnia

Jeden bus, sześciu współbraci, siedem wspólnot, dziewięćdziesiąt sześć godzin kapłaństwa i ponad tysiąc km podróży – pallotyńska objazdówka 2022. Z pewnością liczby są dość skromne, ale jakby nie było, wciąż jesteśmy u początków kapłańskiej formacji, chociaż teraz w innym charakterze.

Początki są zawsze wymagające – wymagające szczególnej troski – dlatego nie mogliśmy zacząć gdzie indziej, jak w Częstochowie. Wpierw na Jasnej Górze, pod czujnym okiem Matki, wieczorem zaś w Dolinie Miłosierdzia, przy sercu Ojca. Kolejny dzień miał dosłownie przenieść nas ku początkom formacji: odwiedziliśmy Ząbkowice Śląskie, nasz pierwszy wspólny dom.

Czytaj więcej

Autor:
„Księża na gwarancji”, to znaczy Neoprezbiterzy 2022

OŁTARZEW: Święcenia prezbiteratu 2022

W sobotę 7 maja, sześciu pallotyńskich diakonów: Krzysztof, Rafał, Andrzej, Bartosz, Paweł i Maksim, przyjęło z rąk ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego święcenia w stopniu prezbiteratu. Uroczystość ta zgromadziła w kościele seminaryjno-parafialnym w Ołtarzewie wielu gości z Polski i zagranicy, szczególnie rodziny nowo wyświęconych prezbiterów, księży posługujących w ich rodzinnych parafiach oraz wielu współbraci pallotynów. Metropolita poznański w homilii przypomniał biblijne pochodzenie sakramentu kapłaństwa oraz wskazał na fizyczne oraz duchowe znaczenie Eucharystii, powołując się również m.in. na Platona czy tradycję semicką.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

OŁTARZEW: Szkolne rekolekcje wielkopostne

W dniach 28-30 marca klerycy V roku naszego seminarium prowadzili rekolekcje w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach–Magdalence oraz w Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Władysławowie. Posługa rekolekcyjna kleryków naszego seminarium w tych szkołach jest już tradycją od lat, ale w ostatnich dwóch latach była utrudniona ze względu na pandemię. Rekolekcje dwa lata temu nie mogły się odbyć, a rok temu prowadzone były zdalnie, przez Internet. Dlatego tegoroczne rekolekcje były powrotem do zwykłej formy stacjonarnej, która umożliwia najlepszy kontakt i przekaz treści.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Michał Elsner SAC

OŁTARZEW: Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Stanisława Charchuta SAC

15 lutego o godz. 10.00 w kościele parafialno-seminaryjnym odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Stanisława Charchuta SAC. Pół godziny przed rozpoczęciem Eucharystii zebrani księża, bracia, klerycy i siostry zakonne odmówili wspólnie różaniec w intencji zmarłego. Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. arcybiskup Adrian Galbas SAC.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

OŁTARZEW: Sympozjum o Słudze Bożym ks. Stanisławie Szulmińskim

W dniach 27-28 listopada, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w 80. rocznicę chwalebnej śmierci Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego SAC pt. „Szulmiński. Miłość potężniejsza niż śmierć”. Organizatorami oprócz WSD byli: Pallotyński Ośrodek Postulacji oraz Instytut Pallottiego. W sympozjum uczestniczyli klerycy, bracia i księża pallotyni, a także siostry pallotynki i świeccy członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Obecni byli: ks. Zenon Hanas SAC (przełożony Prowincji Chrystusa Króla) i ks. Przemysław Podlejski SAC (wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego), Tatiana Cepukoit (dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”), Paweł Kanclerz (burmistrz Ożarowa Mazowieckiego). W sympozjum można było uczestniczyć online dzięki transmisji internetowej, realizowanej przez telewizję EWTN i telewizję Misericordia.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

1 2 3 13