Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Święcenia diakonatu

9 października o godz. 12.00, w kościele parafialno-seminaryjnym w Ołtarzewie, ks. biskup Edward Kawa (biskup pomocniczy diecezji lwowskiej) udzielił sakramentu święceń w stopniu diakonatu dwóm naszym współbraciom. Podczas uroczystej Eucharystii obecni byli również ks. generał Zenon Hanas SAC, ks. prowincjał Waldemar Pawlik SAC, ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, a także radcy generalni. Wśród gości, poza licznie zgromadzonymi księżmi, były również rodziny i znajomi naszych współbraćmi, a także parafianie.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

OŁTARZEW: Inauguracja Roku Akademickiego

10 października 2022 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23. Mszy Świętej przewodniczył przełożony generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Zenon Hanas SAC.

Podczas Sesji Inauguracyjnej sześciu nowych studentów złożyło ślubowanie i otrzymało indeksy od dziekana wydziału teologicznego UKSW ks. prof. dr. hab. Piotra Tomasika. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Jerzy Szymik (WT UŚ). Swoją twórczość zaprezentowała pani Alicja Habza, doktorantka muzykologii KUL. Byli wśród nas również goście z zagranicy, między innymi uczestnicy Zebrania Generalnego, które odbywało się od 19 września do 8 października w Konstancinie-Jeziornej.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

OŁTARZEW: Przegląd tygodnia

Jeden bus, sześciu współbraci, siedem wspólnot, dziewięćdziesiąt sześć godzin kapłaństwa i ponad tysiąc km podróży – pallotyńska objazdówka 2022. Z pewnością liczby są dość skromne, ale jakby nie było, wciąż jesteśmy u początków kapłańskiej formacji, chociaż teraz w innym charakterze.

Początki są zawsze wymagające – wymagające szczególnej troski – dlatego nie mogliśmy zacząć gdzie indziej, jak w Częstochowie. Wpierw na Jasnej Górze, pod czujnym okiem Matki, wieczorem zaś w Dolinie Miłosierdzia, przy sercu Ojca. Kolejny dzień miał dosłownie przenieść nas ku początkom formacji: odwiedziliśmy Ząbkowice Śląskie, nasz pierwszy wspólny dom.

Czytaj więcej

Autor:
„Księża na gwarancji”, to znaczy Neoprezbiterzy 2022

OŁTARZEW: Święcenia prezbiteratu 2022

W sobotę 7 maja, sześciu pallotyńskich diakonów: Krzysztof, Rafał, Andrzej, Bartosz, Paweł i Maksim, przyjęło z rąk ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego święcenia w stopniu prezbiteratu. Uroczystość ta zgromadziła w kościele seminaryjno-parafialnym w Ołtarzewie wielu gości z Polski i zagranicy, szczególnie rodziny nowo wyświęconych prezbiterów, księży posługujących w ich rodzinnych parafiach oraz wielu współbraci pallotynów. Metropolita poznański w homilii przypomniał biblijne pochodzenie sakramentu kapłaństwa oraz wskazał na fizyczne oraz duchowe znaczenie Eucharystii, powołując się również m.in. na Platona czy tradycję semicką.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

OŁTARZEW: Szkolne rekolekcje wielkopostne

W dniach 28-30 marca klerycy V roku naszego seminarium prowadzili rekolekcje w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach–Magdalence oraz w Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Władysławowie. Posługa rekolekcyjna kleryków naszego seminarium w tych szkołach jest już tradycją od lat, ale w ostatnich dwóch latach była utrudniona ze względu na pandemię. Rekolekcje dwa lata temu nie mogły się odbyć, a rok temu prowadzone były zdalnie, przez Internet. Dlatego tegoroczne rekolekcje były powrotem do zwykłej formy stacjonarnej, która umożliwia najlepszy kontakt i przekaz treści.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Michał Elsner SAC

1 2 3 13