Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Mamy nowych profesorów UKSW

Podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020, która miała miejsce w naszym seminarium 3 października br., ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ogłosił nominacje czterech pallotynów na profesorów UKSW. Nominację otrzymali: ks. dr hab. Mirosław Mejzner SAC – rektor WSD w Ołtarzewie, ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC – Prefekt Studiów WSD w Ołtarzewie, oraz ks. dr hab. Tomasz Skibiński SAC i ks. dr hab. Zbigniew Babicki SAC.

Serdecznie gratulujemy profesury UKSW!

Czytaj więcej

Autor:
ks. Krzysztof Marcyński SAC

OŁTARZEW: Inauguracji Roku Akademickiego

3 października 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Uroczystość tę rozpoczęła Msza św., będąca duchowym rdzeniem wydarzeń, na którym oparto kolejne punkty dnia ale i cały nadchodzący rok wzmożonej pracy – przede wszystkim intelektualnej – alumnów, wykładowców i wszystkich tutejszych pracowników.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Karol Piłacik SAC

OŁTARZEW: Oddaję, poświęcam, składam w ofierze

W ostatnią niedzielę września ośmiu współbraci po raz pierwszy wypowiedziało słowa konsekracji pallotyńskiej. Był to także dzień odnowienia złożonych przyrzeczeń przez pozostałych profesów, odnawiających konsekracje czasowe. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ksiądz wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, zaś słowo wygłosił ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC, kładąc szczególny akcent na potrzebę służby, zauważenia drugiego człowieka żyjącego obok nas oraz zatopienie się w słowie Bożym.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Karol Piłacik

Ołtarzew: Egzamin ex universa theologia

Dnia 14 czerwca o godzinie 10.00 przystąpiliśmy w pełnej gotowości do egzaminu ogólnego z teologii, zwanego „rygorozum” lub oficjalnie „Ex universa theologia”. Egzamin obejmował cztery dziedziny teologii: teologię dogmatyczną, teologię fundamentalną, teologię moralną i Pismo Święte. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. Krzysztof Marcyński SAC – prefekt studiów ołtarzewskiego seminarium, a w jej skład wchodzili: ks. Marian Kowalczyk SAC (teologia fundamentalna), ks. Franciszek Mickiewicz SAC (Pismo Święte), ks. Marek Chmielniak SAC (teologia dogmatyczna) i ks. Sylwester Matusiak SAC (teologia moralna).

Czytaj więcej

Autor:
kl. Jan Jabłuszewski SAC

Ołtarzew: Sympozjum: Jan Paweł II i Polska wolność

Jaki sens miała pielgrzymka Jana Pawła II w 1979 roku?

Czy bez niej Polska nie byłaby dziś wolna?

A może była tak stłamszona przez ówczesne władze, że papież nie mógł do końca przekazać swojego orędzia rodakom?

Nad tymi i wieloma innymi pytaniami pochylali się uczestnicy Sympozjum organizowanego przez Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”, zebrani w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie w dniach 23-24 maja 2019 roku.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Karol Piłacik

1 2 3 9