Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Sympozjum o Słudze Bożym ks. Stanisławie Szulmińskim

W dniach 27-28 listopada, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w 80. rocznicę chwalebnej śmierci Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego SAC pt. „Szulmiński. Miłość potężniejsza niż śmierć”. Organizatorami oprócz WSD byli: Pallotyński Ośrodek Postulacji oraz Instytut Pallottiego. W sympozjum uczestniczyli klerycy, bracia i księża pallotyni, a także siostry pallotynki i świeccy członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Obecni byli: ks. Zenon Hanas SAC (przełożony Prowincji Chrystusa Króla) i ks. Przemysław Podlejski SAC (wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego), Tatiana Cepukoit (dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”), Paweł Kanclerz (burmistrz Ożarowa Mazowieckiego). W sympozjum można było uczestniczyć online dzięki transmisji internetowej, realizowanej przez telewizję EWTN i telewizję Misericordia.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

OŁTARZEW: Święcenia diakonatu

16 października o godzinie 11.30 w kościele parafialno-seminaryjnym w Ołtarzewie, ks. biskup Jacek Jezierski (ordynariusz diecezji elbląskiej) udzielił sakramentu święceń w stopniu diakonatu sześciu naszym współbraciom. Podczas uroczystej Eucharystii obecni byli również ks. prowincjał Zenon Hanas SAC, ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, ks. generał Jacob Nampudakam SAC, ks. wicegenerał Józef Lasak SAC, a także radca generalny ks. Gerald Denilson. Wśród licznie zgromadzonych księży byli także proboszczowie współbraci przyjmujących sakrament, jak również księża pallotyni pracujący na co dzień na Białorusi.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

OŁTARZEW: Idąc w nowe…

Wielokrotnie i na różne sposoby wybrzmiała „nowość”. Czwartego października odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w nowo wyremontowanym gmachu pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, by kształcić nowych księży według nowego porządku, nowego Ratio „Droga formacji”. Wyremontowany, chociaż lepiej byłoby powiedzieć odnowiony budynek, znów wypełnił się obecnością. Odnowienie obecności – oto przewodnia myśl dnia dzisiejszego.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

OŁTARZEW: „Oddaję, poświęcam i składam w ofierze”

Tradycyjnie, dzień 29 września to dla naszej pallotyńskiej wspólnoty data składania pierwszych konsekracji czasowych oraz odnowienia już złożonych. Tegoroczne złożenie profesji czasowych zostało połączone z wizytą rodziców alumnów naszego seminarium, którzy mieli możliwość zwiedzenia wyremontowanego gmachu. Po raz pierwszy swoje: „oddaję, poświęcam i składam w ofierze” w czasie Mszy św., której przewodniczył k. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, wypowiedziało czterech współbraci: Damian Kikta, Pavel Mikulka, Witalij Mickiewicz (prowincja Zwiastowania Pańskiego) oraz Mateusz Winciorek (prowincja Chrystusa Króla). Wydarzenie poprzedziły rekolekcje, które poprowadził ks. Michał Wójciak SAC – proboszcz pallotyńskiej parafii w Częstochowie.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Paweł Strojewski SAC

OŁTARZEW: Święcenia prezbiteratu 2021

Sobota, 8 maja 2021 roku – uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski – zapisze się na zawsze na kartach historii pallotyńskiego seminarium oraz w biogramach czterech naszych Współbraci. Marek, Pavel, Ruslan i Tomasz przez życie w domach rodzinnych, postulat, nowicjat oraz sześć lat seminaryjnej formacji gorliwie przygotowywali się na ten dzień, gdy stali się ALTER CHRISTUS – drugim Chrystusem i rozpoczęli drogę do tego, by przez kapłaństwo być jedno z Nim na zawsze.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Dariusz Szczepanik SAC

1 2 3 12