Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

WSD SAC OŁTARZEW: Święcenia prezbiteratu AD 2020

Warszawa (23.05.2020)

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że rok 2020 to czas niezwykle wyjątkowy. Jest tak z wielu względów, choćby z racji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, pandemii koronawirusa, czy przygotowań do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednym z powodów inności tego czasu jest również fakt, że tegoroczne święcenia w stopniu prezbiteratu pallotyńskich wiecznych profesów nie mają miejsca, jak zazwyczaj, w kościele seminaryjno-parafialnym w Ołtarzewie, przy licznym udziale współbraci, alumnów, rodzin i zaproszonych gości, ale w dwóch domach zarządów polskich prowincji.

Czytaj więcej

Autor:
kl. now. Dariusz Szczepanik

OŁTARZEW: Magisterium

Po długich godzinach wnikliwego pisania i studiowania, nadszedł czas zdawania ostatniego egzaminu w czasie studiów seminaryjnych – egzaminu magisterskiego. W tym celu, jako studenci VI roku, udaliśmy się na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, by dokonać „obrony prac magisterskich”. Egzamin rozpoczął się o godzinie 10.00 pod przewodnictwem dziekana Wydziału Teologicznego UKSW, ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika. W komisji zasiedli również promotorzy: ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC i ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC, oraz recenzent ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, jak również prefekt studiów naszego seminarium ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC i wicerektor WSD, ks. dr Przemysław Podlejski SAC.

Czytaj więcej

Autor:
dk. Jan Jabłuszewski SAC

OŁTARZEW: Diakoni z wizytą w diecezji ełckiej

W dniach 11-13 lutego na zaproszenie ks. biskupa Adriana Galbasa SAC odwiedziliśmy diecezję ełcką. Była to doskonała okazja do integracji z naszymi rówieśnikami w formacji – diakonami z seminarium w Ełku. Wymienialiśmy się doświadczeniami życia w naszych seminariach, znajdowaliśmy elementy wspólne jak i różnice, dzieliliśmy się przeżywaniem ostatniego etapu przygotowań do święceń prezbiteratu, ale też rozmawialiśmy o historii naszych powołań. Spotkaliśmy się z wielką serdecznością i otwartością ełckich diakonów, za którą jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Czytaj więcej

Autor:
dk. Jan Jabłuszewski SAC

OŁTARZEW: II Forum Prefektów Studiów

II Forum Prefektów Studiów rozpoczęło się w seminaryjnej auli, gdzie ks. rektor Mirosław Mejzner i ks. Krzysztof Marcyński, prefekt studiów, powitali przybyłych gości, a wśród nich mówców w części dopołudniowej: s. Małgorzatę Chmielewską, p. prof. Monikę Przybysz, ks. Krzysztofa Pawlinę i o. Piotra Kropisza. Podkreślili też obecność licznych uczestników Forum z różnych seminariów duchownych w Polsce, m.in. WSD księży werbistów czy neokatechumenalnego Redemptoris Mater. W debacie eksperci próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy smartfon stanowi w seminarium błogosławieństwo czy przekleństwo.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Karol Piłacik SAC

OŁTARZEW: Święcenia diakonatu

W sobotę 12 października 2019 roku, czterech wiecznych profesów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jak czterech Ewangelistów – co w słowie powitania zauważył J.M. Rektor ks. prof. UKSW dr hab. Mirosław Mejzner SAC – w naszym ołtarzewskim Wieczerniku otrzymało święcenia w stopniu diakonatu, przez posługę J.E. ks. biskupa Grzegorza Balcerka, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Karol Piłacik SAC

1 2 3 10