Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Nasz profesor w Grupie Roboczej ds. Wymiaru Społecznego w Procesie Bolońskim

Ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, prof. ucz. z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW przez ostatnie dwa lata był jedynym z Polski reprezentantem i delegatem MNiSW, biorącym udział w pracach Grupy Roboczej ds. Wymiaru Społecznego w Procesie Bolońskim (Working Group on Social Dimension) przy The European Higher Education Area (EHEA).

W Grupie Roboczej znaleźli się przedstawiciele: Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Niemiec i Malty. Spotkania odbywały się regularnie kilka razy w roku w Belgii, Austrii oraz Chorwacji.

Czytaj więcej

Autor:
Ks. Krzysztof Marcyński SAC

OŁTARZEW: Święcenia prezbiteratu

W naszym kościele seminaryjnym, 5 maja 2024 roku, miały miejsce święcenia kapłańskie. W trakcie liturgii, której przewodniczył ks. abp Adrian Galbas SAC, czterech naszych współbraci z prowincji Chrystusa Króla: Michał Pająk SAC, Karol Piłacik SAC, Paweł Strojewski SAC oraz Mateusz Wasiński SAC, przyjęło święcenia prezbiteratu. W wygłoszonym kazaniu Ksiądz Arcybiskup podkreślił istotę kapłaństwa, którą jest miłość do drugiego człowieka, na wzór tej, która łączy Jezusa i Boga Ojca.

W uroczystej liturgii uczestniczyli również młodzi, biorący udział w akcji powołaniowej „Zostań klerykiem na weekend”.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Maciej Książyk SAC

OŁTARZEW: „Powstań i żyj!”

23 lutego odbyła się premiera tegorocznego Misterium Męki Pańskiej „Powstań i żyj!”. Tegoroczny spektakl napisał i wyreżyserował kl. Paweł Skubis SAC, opierając się na scenach znanych nam z Ewangelii wg św. Jana. Misterium, przez sceny dialogu z Nikodemem, Samarytanką, wskrzeszenia Łazarza – aż do męki i zmartwychwstania – prowadzi widza do odkrycia, poznania i osobistego przyjęcia tego, kim jest Jezus.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Maciej Książyk SAC

OŁTARZEW: Wprowadzenie w posługi

W sobotę 17 lutego, pięciu alumnów z naszej Prowincji weszło na kolejny etap przygotowań do święceń kapłańskich – kl. Michał Rychert SAC został wprowadzony w posługę lektora, zaś klerycy: Mateusz Mokwa SAC, Paulino Noh SAC, Damian Kikta SAC i Paweł Mikulka SAC zostali akolitami.

Mszy świętej z wprowadzeniem w posługi przewodniczył ksiądz prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, zaś homilię wygłosił ksiądz Grzegorz Kurp SAC, wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Maciej Książyk SAC

OŁTARZEW: Sesja formacyjna dla braci juniorystów

W dniach 6-7 grudnia br. odbyła się w WSD w Ołtarzewie sesja formacyjna dla braci juniorystów. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00 koronką do Bożego miłosierdzia i Mszą św., podczas której ks. Grzegorz Suchodolski SAC wygłosił homilię. Tego dnia bracia junioryści podjęli temat dotyczący istoty Kościoła, jego doświadczenia, kładąc akcent na potrzebę tworzenia w nim więzi opartych na wzajemnym poznawaniu się, dobrej woli i szczerości. Inspiracją do dyskusji był wywiad z o. prof. Dariuszem Kowalczykiem SJ pt.: „Chrystusowy, a nie nasz”, który w bieżącym roku ukazał się w kwartalniku formacji kapłańskiej „Pastores”, a także tekst kard. Grzegorza Rysia, pochodzący z książki „Jak Bóg pomyślał Kościół. Odnaleźć się mimo kryzysu”. Wieczorem – z okazji „Świętego Mikołaja” – miała miejsce rekreacja we wspólnocie z alumnami.

Czytaj więcej

Autor:
Przemysław Podlejski SAC

1 2 3 16