Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: „Powstań i żyj!”

23 lutego odbyła się premiera tegorocznego Misterium Męki Pańskiej „Powstań i żyj!”. Tegoroczny spektakl napisał i wyreżyserował kl. Paweł Skubis SAC, opierając się na scenach znanych nam z Ewangelii wg św. Jana. Misterium, przez sceny dialogu z Nikodemem, Samarytanką, wskrzeszenia Łazarza – aż do męki i zmartwychwstania – prowadzi widza do odkrycia, poznania i osobistego przyjęcia tego, kim jest Jezus.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Maciej Książyk SAC

OŁTARZEW: Wprowadzenie w posługi

W sobotę 17 lutego, pięciu alumnów z naszej Prowincji weszło na kolejny etap przygotowań do święceń kapłańskich – kl. Michał Rychert SAC został wprowadzony w posługę lektora, zaś klerycy: Mateusz Mokwa SAC, Paulino Noh SAC, Damian Kikta SAC i Paweł Mikulka SAC zostali akolitami.

Mszy świętej z wprowadzeniem w posługi przewodniczył ksiądz prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, zaś homilię wygłosił ksiądz Grzegorz Kurp SAC, wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Maciej Książyk SAC

OŁTARZEW: Sesja formacyjna dla braci juniorystów

W dniach 6-7 grudnia br. odbyła się w WSD w Ołtarzewie sesja formacyjna dla braci juniorystów. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00 koronką do Bożego miłosierdzia i Mszą św., podczas której ks. Grzegorz Suchodolski SAC wygłosił homilię. Tego dnia bracia junioryści podjęli temat dotyczący istoty Kościoła, jego doświadczenia, kładąc akcent na potrzebę tworzenia w nim więzi opartych na wzajemnym poznawaniu się, dobrej woli i szczerości. Inspiracją do dyskusji był wywiad z o. prof. Dariuszem Kowalczykiem SJ pt.: „Chrystusowy, a nie nasz”, który w bieżącym roku ukazał się w kwartalniku formacji kapłańskiej „Pastores”, a także tekst kard. Grzegorza Rysia, pochodzący z książki „Jak Bóg pomyślał Kościół. Odnaleźć się mimo kryzysu”. Wieczorem – z okazji „Świętego Mikołaja” – miała miejsce rekreacja we wspólnocie z alumnami.

Czytaj więcej

Autor:
Przemysław Podlejski SAC

OŁTARZEW: Mogiła śp. ks. Michała Kordeckiego SAC uznana za grób weterana

Decyzją Instytutu Pamięci Narodowej, mogiła śp. ks. Michała Kordeckiego SAC w Ołtarzewie, została uznana za grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski. Obiekt wpisano do ewidencji Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN pod numerem 6725.

W związku z tym, w sobotę 25 listopada 2023 roku miała miejsce instalacja tabliczki na grobie ks. Kordeckiego, znajdującym się na pallotyńskiej kwaterze ołtarzewskiego cmentarza. W uroczystości wzięli udział księża prowincjałowie oraz liczni współbracia.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Maciej Książyk SAC

OŁTARZEW: Święcenia diakonatu AD 2023

W sobotę, 14 października, w naszym ołtarzewskim seminarium odbyły się święcenia diakonatu. Nasi współbracia z Prowincji Chrystusa Króla: Michał Pająk SAC, Karol Piłacik SAC, Paweł Strojewski SAC i Mateusz Wasiński SAC oraz studiujący z nami Misjonarz Krwi Chrystusa, Jan Piotr Stankowski CPPS, przyjęli sakrament święceń w stopniu diakonatu.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Maciej Książyk SAC

1 2 3 15