Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Oddaję, poświęcam, składam w ofierze

W ostatnią niedzielę września ośmiu współbraci po raz pierwszy wypowiedziało słowa konsekracji pallotyńskiej. Był to także dzień odnowienia złożonych przyrzeczeń przez pozostałych profesów, odnawiających konsekracje czasowe. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ksiądz wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, zaś słowo wygłosił ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC, kładąc szczególny akcent na potrzebę służby, zauważenia drugiego człowieka żyjącego obok nas oraz zatopienie się w słowie Bożym.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Karol Piłacik

Ołtarzew: Egzamin ex universa theologia

Dnia 14 czerwca o godzinie 10.00 przystąpiliśmy w pełnej gotowości do egzaminu ogólnego z teologii, zwanego „rygorozum” lub oficjalnie „Ex universa theologia”. Egzamin obejmował cztery dziedziny teologii: teologię dogmatyczną, teologię fundamentalną, teologię moralną i Pismo Święte. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. Krzysztof Marcyński SAC – prefekt studiów ołtarzewskiego seminarium, a w jej skład wchodzili: ks. Marian Kowalczyk SAC (teologia fundamentalna), ks. Franciszek Mickiewicz SAC (Pismo Święte), ks. Marek Chmielniak SAC (teologia dogmatyczna) i ks. Sylwester Matusiak SAC (teologia moralna).

Czytaj więcej

Autor:
kl. Jan Jabłuszewski SAC

Ołtarzew: Sympozjum: Jan Paweł II i Polska wolność

Jaki sens miała pielgrzymka Jana Pawła II w 1979 roku?

Czy bez niej Polska nie byłaby dziś wolna?

A może była tak stłamszona przez ówczesne władze, że papież nie mógł do końca przekazać swojego orędzia rodakom?

Nad tymi i wieloma innymi pytaniami pochylali się uczestnicy Sympozjum organizowanego przez Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”, zebrani w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie w dniach 23-24 maja 2019 roku.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Karol Piłacik

Ołtarzew: Święcenia prezbiteratu 2019

Święcenia prezbiteratu przyjęło dwóch diakonów: Dominik Gaładyk SAC (Prowincja Chrystusa Króla) oraz Szymon Pakuła SAC (Prowincja Zwiastowania Pańskiego). Liturgii sprawowanej 11 maja 2019 roku o godzinie 11.30 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, przewodniczył JE ks. Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Karol Piłacik

Ołtarzew: Te Deum laudamus!

7 maja br. szesnastu współbraci dziękowało Panu Bogu za 25 lat kapłańskiej posługi w Kościele. Wielką radością była obecność wszystkich księży, którzy przyjęli święcenia prezbiteratu w 1994 roku, wraz z szafarzem sakramentu, księdzem arcybiskupem Józefem Kowalczykiem. Przez ćwierć wieku żaden nie odszedł ani z tego świata, ani ze stanu duchownego. Pozwoliło to również na wykonanie pamiątkowej fotografii dokładnie w takim samym ustawieniu, jak przed 25 laty.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Jan Jabłuszewski SAC

1 2 3 4 9