Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: „Oddaję, poświęcam i składam w ofierze”

Autor:
kl. Paweł Strojewski SAC

Tradycyjnie, dzień 29 września to dla naszej pallotyńskiej wspólnoty data składania pierwszych konsekracji czasowych oraz odnowienia już złożonych. Tegoroczne złożenie profesji czasowych zostało połączone z wizytą rodziców alumnów naszego seminarium, którzy mieli możliwość zwiedzenia wyremontowanego gmachu. Po raz pierwszy swoje: „oddaję, poświęcam i składam w ofierze” w czasie Mszy św., której przewodniczył k. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, wypowiedziało czterech współbraci: Damian Kikta, Pavel Mikulka, Witalij Mickiewicz (prowincja Zwiastowania Pańskiego) oraz Mateusz Winciorek (prowincja Chrystusa Króla). Wydarzenie poprzedziły rekolekcje, które poprowadził ks. Michał Wójciak SAC – proboszcz pallotyńskiej parafii w Częstochowie.

Każdy spośród współbraci składających profesję (parafrazując słowa homilii ks. prowincjała Zenona Hanasa SAC) spotkał kiedyś Boga w swoim życiu. W jednym wyjątkowym momencie, na wzór Natanela – bohatera dzisiejszej perykopy ewangelicznej. To spotkanie stało się początkiem relacji prowadzącej ku głębszemu poznaniu Boga, a także siebie samego. I każdy z nich odpowiedział na to spotkanie, korzystając z danego mu daru wolności, pragnąc służyć Bogu i Kościołowi w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Ksiądz Prowincjał życzył wszystkim składającym profesję, by nie widzieli w niej świadomego ograniczenia wolności, ale (w nawiązaniu do słów papieża Franciszka, wypowiedzianych w czasie wizyty na Słowacji i Węgrzech) świadomego wyjścia na wolność, ku bliższej relacji z Panem, która będzie dobrym i skutecznym świadectwem dla innych osób. Dziękując Bogu za możliwość złożenia trzeciej konsekracji czasowej, przyłączam się do tych życzeń, pragnąc, by każdy z nas stawał się coraz odważniejszy w kroczeniu obraną drogą powołania.