Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Pierwsza konsekracja

Autor:
kl. Maksim Bolandz SAC

Czterech nowicjuszy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego złożyło 29 września 2018 roku pierwszą konsekrację czasową. Oddali się oni Bogu podczas Eucharystii sprawowanej w kościele parafialno-seminaryjnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Eucharystii przewodniczył ks. Józef Lasak SAC, pierwszy radca generalny, natomiast homilię wygłosił ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Na rozpoczęcie liturgii ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, powitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Po odczytaniu słów Ewangelii miał miejsce obrzęd prezentacji kandydatów do pierwszej konsekracji, którego dokonał wobec Wyższych Przełożonych ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt alumnów w pallotyńskim seminarium.

W swojej homilii ks. Jacob Nampudakam SAC wielokrotnie podkreślał konieczność przyjęcia pokornej postawy wobec Boga oraz – powołując się na słowa św. Jana Pawła II – przypominał o wartości bycia pasterzem, który ma pasję miłości ludu Bożego. Homilista dodał: Kapłan jest pasterzem, który jest gotowy do ofiarowania swojego życia dla ludu Bożego. Jeżeli brakuje wrażliwości na ludzi, to właściwie wszystko tracimy. Zachęcał do radosnego, radykalnego i odważnego kroczenia za Chrystusem – w tej zaś drodze mamy wspaniały przykład, który dał nam św. Wincenty Pallotti.

Na zakończenie liturgii ks. Adam Kamizela SAC, pierwszy radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, życzył młodszym pallotyńskim współbraciom wierności tym słowom, które przed chwilą zostały wypowiedziane w akcie konsekracji. Ks. Adam dodał: Należy być wiernym w tych małych sprawach, a również i w tych wielkich, bo wtedy dopiero będziecie prawdziwymi osobami konsekrowanymi, będziecie dobrymi pallotynami. Bądźcie wierni!

Każdy ze składających konsekrację czasową postanowił oddać się całkowicie Bogu i naśladować Pana, Jezusa Chrystusa, prowadząc życie określone Prawem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Akt konsekracji to odpowiedź na powołanie, którym obdarza człowieka Bóg, by dla Niego żyć i aby we wspólnocie braterskiej oddać się na służbę ludziom i światu. Konsekracja pallotyńska zawiera sześć przyrzeczeń: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, ducha służby, wytrwania i wspólnoty dóbr.

Złożenie pierwszej konsekracji jak i jej ponowienie, poprzedziły rekolekcje. Prowadził je ks. Kazimierz Stasiak SAC. Czas duchowego wyjścia na pustynię trwał od 23 do 28 września 2018 roku.