Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Święcenia diakonatu

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

Zamiast wypełnionej po brzegi ołtarzewskiej świątyni, jak to bywało w ubiegłych latach, można było spotkać pojedyncze osoby, w dodatku z maskami na twarzy – dla przestrzegania środków ostrożności, związanych z obecnie panującą epidemią. Nie przygasiło to jednak doniosłości dzisiejszej uroczystości.

Dziś, 24 października 2020 roku, o godzinie 11.30 w kościele seminaryjno-parafialnym Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, przez posługę ks. biskupa Henryka Ciereszki, biskupa pomocniczego archidiecezji białostockiej, trzech pallotyńskich akolitów przyjęło sakrament święceń w stopniu diakonatu.

Ks. rektor prof. dr hab. Mirosław Mejzner SAC podczas powitania wspomniał moment, kiedy po wiecznej konsekracji neodiakonów, która miała miejsce we wrześniu br. w Hodyszewie, spotkali – u grobu bł. ks. Michała Sopoćki – ks. biskupa Henryka Ciereszkę. Magnificencja użył obrazu, iż tak, jak wtedy anioł Boży przyprowadził Księdza Biskupa do wspomnianej kaplicy, tak też dziś przyprowadził Ekscelencję do ołtarzewskiego Wieczernika. Życzył kandydatom do święceń, aby duch diakona, czyli duch służby, towarzyszył im nie tylko w czasie do święceń prezbiteratu, ale przez całe życie.

Ksiądz Biskup wspomniał, że jest związany ze Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego chociażby przez Metropolitę Białegostoku, którym jest ks. arcybiskup Tadeusz Wojda, pallotyn. Ekscelencja zwracając się do diakonów przykazywał im, aby wykonywali posługę diakona z pokorą i duchem ofiary.

Ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC wyraził dziękczynienie za przyjęcie zaproszenia przez Księdza Biskupa, gdyż zostało do ekscelencji wystosowane niedługo przed uroczystością święceń, z racji dolegliwości chorobowych wcześniej zaproszonego Księdza Biskupa. W podziękowaniu zostali ujęci także formatorzy Wyższego Seminarium Duchownego, którzy przez ostatnie lata dokonywali wszelkich starań, aby dzisiaj święceni, dojrzali podeszli do posługi.

Nowi diakoni: Tomasz, Marek i Paweł, przygotowywali się do tego wyjątkowego dnia przez formację seminaryjną, a w ostatnich dniach przez rekolekcje wygłoszone przez ks. Tomasza Reszkę SAC, ojca duchownego WSD.