Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Szkolne rekolekcje wielkopostne

Autor:
ks. Michał Elsner SAC

W dniach 28-30 marca klerycy V roku naszego seminarium prowadzili rekolekcje w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach–Magdalence oraz w Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Władysławowie. Posługa rekolekcyjna kleryków naszego seminarium w tych szkołach jest już tradycją od lat, ale w ostatnich dwóch latach była utrudniona ze względu na pandemię. Rekolekcje dwa lata temu nie mogły się odbyć, a rok temu prowadzone były zdalnie, przez Internet. Dlatego tegoroczne rekolekcje były powrotem do zwykłej formy stacjonarnej, która umożliwia najlepszy kontakt i przekaz treści.

W prowadzeniu rekolekcji pomagali klerycy IV i III roku. Owocna współpraca umożliwiła wzbogacenie przekazu oraz większy kontakt z dziećmi i młodzieżą. Był to bardzo dobry czas, w którym mogliśmy dzielić się doświadczeniem Boga w naszym życiu oraz zachęcać innych do wchodzenia z Nim w coraz głębszą relację. Rekolekcje były czasem przyjmowania treści przez rekolektantów, ale także okazją do rozwoju dla prowadzących i pomocników. Byliśmy pozytywnie zbudowani wysokim poziomem kultury i religijności młodych osób, wśród których posługiwaliśmy. Można stwierdzić, że „katolickość” tych szkół nie ogranicza się do nazwy, ale jest widoczna w postawach ich uczniów. Jest to zapewne efektem pracy tamtejszych księży oraz całego grona pedagogicznego, które wspierało nas w organizacji i przebiegu spotkań. Podkreślić należy także życzliwość, z jaką byliśmy goszczeni przez proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Magdalence, ks. Mirosława Cholewę oraz wikarego, ks. Michała Wszeborowskiego.

Zasialiśmy ziarno, a dzieci i młodzież szkół z Magdalenki pozostają w naszej modlitewnej pamięci, aby Pan dawał wzrost ich wierze. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku klerycy kolejnych lat będą mieli okazję posługiwać w Magdalence.