Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Autor:
kl. Maksim Bolandz SAC

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, obchodzonej 31 maja 2018 r., przewodniczył ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Po Eucharystii, sprawowanej w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, wybudowanych na ulicach ołtarzewskiej parafii. Była to manifestacja wiary katolickiej, której wyznawanie połączone jest ze świadczeniem o Bogu.

W swojej homilii, wychodząc od dwóch zasadniczych pytań dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie: Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy? (Mk 14, 12) oraz: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami (Mk 14, 14), ks. Krzysztof Wernicki SAC postawił następujące pytanie: Gdzie jest izba, w której mogę z tobą spożyć Paschę? Homilista zachęcał, aby każdy z obecnych na Eucharystii wszedł do swojej izby, do swojego serca, aby tam spotkać się z Chrystusem i wraz z Nim spożyć Pachę. To Jezus jest inicjatorem; tym, który początkuje, zawiązuje spotkanie i wspólnotę, z którą chce spożywać Paschę – podkreślił ks. Wernicki.

W kontekście tego spotkania padło kolejne pytanie: Jak jest przygotowana nasza wewnętrzna izba na spotkanie z Panem? W nawiązaniu do starotestamentalnego znaczenia Paschy zostało podkreślone, że Chrystus chce wyprowadzić każdego człowieka z niewoli grzechu, ciemności i przyprowadzić do wolności dziecka Bożego. Z ciemności do światła. Spożywać Paschę, to znaczy spożywać Baranka, to znaczy spożywać samego Chrystusa – mówił homilista. Kończąc, ksiądz prefekt jeszcze raz odwołał się do pytania postawionego na początku homilii oraz zachęcił, aby to pytanie skłoniło obecnych na liturgii do rozmyślania, rozmowy, czy dyskusji.

Po komunii świętej wyruszyła procesja z Chrystusem Eucharystycznym do czterech ołtarzy, przy których poszczególni kapłani śpiewali fragmenty Ewangelii, a wszyscy wierni modlili się do Boga i błagali Go o dalszą opiekę i zachowanie od kataklizmów, nagłej śmierci… Procesja, będąca manifestacją wiary Bogu i w Boga, zakończyła się przed gmachem Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Główny celebrans, po odśpiewaniu Te Deum, udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Tegoroczna uroczystość, zwana popularnie Bożym Ciałem, zgromadziła wspólnotę pallotyńskiego seminarium z rektorem, ks. Mirosławem Mejznerem SAC na czele, oraz wspólnotę parafialną z jej duszpasterzami: ks. Jackiem Smykiem SAC oraz ks. Krzysztofem Pietrzykiem SAC. Asystę muzyczną podczas Eucharystii oraz procesji zapewnił chór seminaryjno-parafialny Cantus Firmus, pod dyrekcją ks. Dariusza Smolarka SAC.