Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Wiadomości

Autor:
kl. Maksim Bolandz SAC

Niedziela Palmowa

25 marca 2018 r., w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza Jacka Smyka SAC. Liturgia rozpoczęła się przy kościele o godz. 12.00 i zgromadziła licznych wiernych, którzy po odsłuchaniu Ewangelii i poświęceniu palm, wraz ze służbą liturgiczną udali się do wnętrza kościoła.

Liturgia Niedzieli Palmowej jest szczególnie wymowna. Oprócz procesyjnego wejścia do Kościoła, co ma upamiętnić wjazd Jezusa do Jerozolimy, w dniu dzisiejszym jest również odczytywana/odśpiewywana Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Dwóch alumnów Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego: al. Dominik Gaładyk SAC oraz al. Jan Jabłuszewski SAC, wraz z diakonem Maciejem Krzywińskim SAC, godnie odśpiewali Mękę Pańską, dzięki czemu każdy z uczestników liturgii mógł jeszcze raz uświadomić sobie, w jaki sposób dokonało się nasze Odkupienie.

Po niej nastąpiła chwila ciszy i skupienia, która stworzyła przestrzeń do osobistej refleksji. Komunia św., będąc wyrazem jedności Ludu Bożego oraz zjednoczenia z Chrystusem, stała się niejako początkiem przeżywania Wielkiego Tygodnia.

Przed uroczystym błogosławieństwem, ks. Jacek Smyk SAC zrobił kilka ogłoszeń, m.in. dot. zbliżającego się Triduum Paschalnego. Szczegóły są dostępne na parafialnej stronie internetowej http://parafia-oltarzew.pl/