Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Myśleć. Mówić. Argumentować.

26 kwietnia 2018 r. grupa alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego uczestniczyła w warsztatach z debat oksfordzikich. Poprowadził je pan Jan Piosik, ekspert w danej dziedzinie. Warsztaty te stanowiły dodatkową okazję do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, związanych z rozmową, dyskutowaniem i prowadzeniem debat.

Czytaj więcej

Autor:
Maksim Bolandz SAC

Białoruś: Kanoniczna wizytacja Delegatury św. Michała Archanioła

W dniach od 17 do 25 kwietnia 2018 roku w Delegaturze św. Michała Archanioła odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzili: ks. Adam Kamizela SAC – wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego oraz ks. Piotr H. Jankowski SAC – administrator prowincjalny. Księża odwiedzili współbraci w: Mińsku, Tołoczynie, Żłobinie, Rogaczowie, Berezie, Hermaniszkach i Woronowie. Podczas spotkań wizytacyjnych omawiane były różne tematy dotyczące życia i naszej pallotyńskiej posługi na Białorusi. Obecnie w delegaturze pracuje 14 księży.

Czytaj więcej

Autor:
Dzianis Kryvanosau SAC

Białoruś: Spotkanie Młodych Konsekrowanych

W dniach 16-18 kwietnia, pod hasłem: „Skarb w glinianym naczyniu”, w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach odbyło się III Formacyjne Spotkanie Młodych Osób Konsekrowanych.

Wśród 30 młodych osób konsekrowanych byli też księża pallotyni pracujący na Białorusi: ks. Yauheni Eismant SAC (Mińsk), ks. Iosif Parfianovich SAC (Żłobin), ks. Siarhei Bildzis SAC (Tołoczyn), ks. Dzianis Kryvanosau SAC (Bereza) oraz pallotynka s. Natalia Dremo SAC (Woronowo).

Czytaj więcej

Autor:
Dzianis Kryvanosau SAC

Ołtarzew: Katecheza a człowiek jutra

Międzynarodowa konferencja naukowa: Katecheza a człowiek jutra, odbyła się 11 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizatorami byli: Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy na Wydziale Teologicznym UKSW i Koło Naukowe Katechetyków UKSW. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób.

Czytaj więcej

Autor:
Dominik Gaładyk SAC

Arezzo: Pierwsza wizytacja kanoniczna

„Realizując wielkie pragnienie Chrystusa czyńmy wszystko tak, aby ludzie widząc nasze dzieła, mogli oddawać cześć Ojcu, który jest w niebie.”

Jedynym i największym pragnieniem Jezusa jest, aby „ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś (J 17, 24). Jako uczniowie i spadkobiercy duchowego i żywego testamentu naszego Mistrza Jezusa Chrystusa jesteśmy wezwani, aby głosić orędzie miłości całemu światu i na całym świecie, poprzez różne formy ewangelizacji.

W celu dowiedzenia się jak oraz w jaki sposób dokonuje się głoszenie Ewangelii a także jak wygląda życie parafialne i wspólnotowe w parafii San Leone Magno w Arezzo, w dniach od 16 do 20 kwietnia 2018 roku ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC przeprowadził wizytację kanoniczną wraz z ks. Andrzejem Śliwką SAC, sekretarzem prowincjalnym i rektorem naszej wspólnoty.

Czytaj więcej

Autor:
Michał Zbrojkiewicz SAC, ks. Michał Górski SAC

1 64 65 66 67 68 73