Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

WSD: 25-lecie kapłaństwa

Autor:
al. Maksim Bolandz SAC

8 maja 2018 r. czternastu kapłanów świętowało we wspólnocie Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył ks. Marek Borowski SAC, rektor i probosz parafii p.w. św. Wincentego Pallottiego w Łodzi, natomiast homilię wygłosił ks. Zenon Hanas SAC.

Ks. Przemysław Podlejski SAC, wicerektor pallotyńskiego seminarium i sekretarz ds. formacji Prowincji Zwiastowania Pańskiego, przywitał zgromadzonych na Liturgii. Szczególne słowa pozdrowienia skierował do księży świętujących jubileusz 25 lat kapłaństwa. 

Homilię wygłosił przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla, ks. Zenon Hanas SAC. Powołując się na słowa Ewangelii, ksiądz Prowincjał wyodrębnił trzy słowa klucze, które stały się pewnymi obrazami dot. kapłaństwa. Pasterz, episcopos, presbiteros – oto są trzy kluczowe obrazy. Pasterz oddaje swój czas, siły oraz życie za powierzone mu owce. Episcopos – obraz przedstawia tego, który patrzy w dal, a więc ma szerokie horyzonty. Presbiteros – dosłownie „starszy”. 

Te trzy obrazy zawierają się w czwartym obrazie kapłaństwa. Kapłan jako alter Christus. Jeżeli się chce być drugim Chrystusem, to trzeba być świętym – zaznaczył ksiądz Hanas.

Przed zakończeniem Eucharystii, ks. Marek Rogeński SAC, prefekt kursu jubilatów oraz kustosz Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu, podziękował zgromadzonym za wspólną modlitwę. Ks. Rogeński wyraził głęboką wdzięczność Bogu i ludziom za 25 lat posługi kapłańskiej i zachęcał wszystkich obecnych na liturgii, abyśmy nie ustawali w dziękczynieniu Panu Bogu i nie gasili Jego Ducha.

Dnia 8 maja 1993 r. sakrament święceń w stopniu prezbiteratu przyjęło 24 diakonów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz 1 diakon ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Szafarzem święceń był J.E. ks. bp Alojzy Orszulik SAC.