Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Rekolekcje i dni skupienia

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Pomimo ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa, członkowie wspólnot ZAK Królowej Apostołów zdecydowali się w lipcu na uczestniczenie w następujących rekolekcjach i dniach skupienia: 4-5 lipca w Suwałkach, 6 lipca w Białymstoku, 8 lipca w Warszawie, 10-12 lipca w Lutomiersku k. Łodzi, 19 lipca oraz 24-26 lipca w Ołtarzewie.

Po kilku miesiącach izolacji pokonaliśmy epidemię strachu i przeżyliśmy radosne spotkania modlitewno-formacyjne we wspólnotach, w duchu wieczernika eucharystycznego i maryjnego, zachowując środki ostrożności. Myślą przewodnią naszych rozważań były słowa św. Wincentego Pallottiego: „Eucharystia cudownym wynalazkiem Nieskończonej Miłości”. Podjęliśmy refleksję nad adhortacją papieża Franciszka: Sacramentum Caritatis oraz encykliką św. Jana Pawła II Ecclaesia de Eucharistia.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu modliliśmy się słowami św. Wincentego Pallottiego. Oto ich fragment: „Jezu mój, niezachwiana moja nadzieja w Tobie jest moją wszechmocą. Z litości Twej racz uprzytomnić mi nicestwo moje, bym cały był z Tobą, abym zatracił się w Tobie i przemienił się w Ciebie, w Ojca i Ducha Świętego… O Jezu mój, obecny w Sakramencie Ołtarza! Jestem przekonany, że chcesz mi użyczyć i użyczasz mi wszystkich tych łask, względów, darów i zmiłowań, których chciałbyś użyczać wszystkim stworzeniom…”

W modlitwach prosiliśmy o wstawiennictwo u Boga naszych Pallotyńskich Męczenników i bł. Elżbietę Sannę. Miłosierdziu Bożemu i Matce Najświętszej zawierzaliśmy naszą Ojczyznę i jej aktualne problemy. Prosiliśmy o dary Ducha Świętego dla tych, którzy pragną budować jej przyszłość zgodnie z wolą Bożą.