Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Poznań: Wizyta neoprezbiterów

W dniu 7 maja parafialny kościół p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu odwiedziło pięciu pallotyńskich neoprezbiterów, którzy odprawili wspólnie Mszę Prymicyjną. Kapłanów w świątyni powitał ks. proboszcz Adam Kamizela SAC. Zwrócił on uwagę, że weszli do kościoła jak bracia i mają wyjść z niego jak bracia.

Kazanie wygłosił neoprezbiter ks. Dawid Piwowarski SAC, wspominając swoją drogę powołania do kapłaństwa. Poprosił zgromadzonych na mszy wiernych,  aby modlili się za wszystkich księży, zwłaszcza za tych nowo wyświęconych, a także o nowe powołania do służby Bogu.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

Chełmno: Maturzyści kończą naukę…

27 kwietnia 2018 roku siedemnastu naszych maturzystów zakończyło swoją edukację w Liceum Księży Pallotynów w Chełmnie. Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego rozpoczęliśmy od Mszy św., której przewodniczył ksiądz wiceprowincjał Adam Kamizela SAC. W homilii zwrócił uwagę młodzieży, że niezwykle istotne jest to, żeby w swoim życiu nie bali się być sobą, wytrwale dążyli do realizacji swoich celów i byli w tym wszystkim jak orły – to akurat nawiązanie do słów kard. Wyszyńskiego: „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz.

Czytaj więcej

Autor:
Krzysztof Freitag SAC

Ząbkowice Śląskie: Ku czci św. Józefa

W dniu 21 kwietnia br., a więc w 223. rocznicę urodzin naszego Ojca Założyciela, ząbkowicka wspólnota domowa wzięła udział w poświęceniu kapliczki znajdującej się w naszym ogrodzie, nieopodal domu rekolekcyjnego. Ceremonię poprowadził ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC, który odwiedził naszą wspólnotę, wracając z wizytacji we Włoszech.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Paweł Strojewski

Częstochowa: Wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego

We wtorek 10 kwietnia br. odbył się w Częstochowie wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządów Prowincjalnych obu pallotyńskich prowincji. Uczestnicy Zjazdu rozpoczęli dzień modlitwą jutrzni w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Dolinie Miłosierdzia. Pierwsza część spotkania – wspólna dla Prowincji Zwiastowania Pańskiego i Prowincji Chrystusa Króla – rozpoczęła się wystąpieniem przełożonego generalnego ks. Jacoba Nampudakama SAC. Ksiądz generał podzielił się swymi refleksjami i poszukiwaniami, przedstawiając dziesięć ważnych pytań: 1) W jakim stopniu żyjemy Ewangelią?; 2) Czy mamy ufność w Opatrzność Bożą?; 3) Czy praktykujemy jeszcze ubóstwo w życiu konsekrowanym?; 4) Ile czasu spędzamy na modlitwie?; 5) Na ile podejmowane przez nas prace są prawdziwym apostolstwem?; 6) Dlaczego wielu współbraci wstydzi się mówić o św. Wincentym Pallottim?; 7) Dlaczego 50-60% współbraci nie jest zainteresowanych Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego?; 8) Co dalej, jaka czeka nas przyszłość, skoro istnieją w Stowarzyszeniu prowincje składające się z 10-15 członków, a w wielu krajach (zwłaszcza w Europie) brakuje nowych powołań?; 9) Czy nie powinniśmy bardziej wyjść na zewnątrz, angażując się na polu misyjnym?; 10) Czy nie powinniśmy bardziej zadbać o własną formację na wszystkich etapach naszego życia? Pytania, które zadał przełożony generalny mają służyć – jak sam zaznaczył – dokonaniu swoistego rachunku sumienia.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

1 36 37 38 39 40