Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CHEŁMNO: Uczciliśmy św. Wincentego Pallottiego

Autor:
Agnieszka Waszkiewicz

22 stycznia nasze myśli kierujemy w stronę św. Wincentego Pallottiego. Pamięć o nim uczciliśmy w Katolickich Pallotyńskich Szkołach w Chełmnie w sposób szczególny.

Wincenty Pallotti to wyjątkowa, bliska naszym sercom postać. Od niedawna figurka świętego zdobi wnękę przy głównym wejściu do Katolickich Pallotyńskich Szkół w Chełmnie.

W dniu, gdy wspominamy Jego życie, dokonania i zasługi dla Kościoła, w uroczystej atmosferze, w obecności całej szkolnej społeczności, ks. Kamil Wolan SAC, dyrektor „katolika”, poświęcił figurkę. Widnieje nad nią napis: „Ad Infinitam Dei Gloriam”, czyli: „Dla nieskończonej chwały Bożej”.

O Apostole XIX wieku pamiętamy na co dzień, nie tylko od święta. I w myśl Jego nauki oraz postępowania, szukamy i poznajemy Boga w drugim człowieku, we wszystkim, co nas otacza.

Mamy nadzieję, że św. Wincenty Pallotti jest dumny z naszej małej szkolnej wspólnoty, z naszych mniejszych i większych dokonań.