Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Jesienny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

W dniach 20-21 października br. odbył się w Częstochowie jesienny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą o godzinie 12.00, sprawowaną w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Przewodniczył jej o. Jakub Kołacz SJ, który także wygłosił homilię.

Po obiedzie rozpoczęła się formacyjna część Zjazdu. Najpierw o. Jakub Kołacz SJ  przedstawił wykład pt.: „Dlaczego ludzie odchodzą z Kościoła?”. Prelegent wskazał na  dwie kategorie czynników odchodzenia ludzi z Kościoła: 1) to, co od nas niezależne, 2) to, za co my ponosimy odpowiedzialność, zwracając przy tym uwagę, iż choć w procesie odchodzenia wiernych z Kościoła nie bez znaczenia są ujawnione skandale związane z osobami duchownymi, to jednak tym, co realnie wpłynęło na zmniejszenie liczby wiernych była pandemia Covid-19. Jedną z głównych przyczyn odchodzenia ludzi z Kościoła – mówił prelegent – jest fakt, iż starsze pokolenie nie nauczyło młodszego pokolenia miłości do Kościoła, nazbyt koncentrując się na dyscyplinie, która aktualnie już nie wystarcza. Obecna sytuacja prowokuje pytanie o stan naszej wiary. O. Jakub Kołacz SJ mówił dalej o konieczności poznawania dzisiejszego świata, by w świetle Ewangelii dać ludziom aktualną odpowiedź na ich pytania. Chodzi o to, by – z poszanowaniem tradycji – nie proponować wizji z przeszłości, która sprawdzała się w świecie dzisiaj już nie istniejącym. Ważne jest, by głosić Ewangelię używając języka zrozumiałego dla współczesnych odbiorców. Po wykładzie odbyła się dyskusja.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się Mszą świętą. Przewodniczył jej – a także wygłosił homilię – ks. Marcin Kunat SAC, proboszcz parafii w Przedborowej. Podczas przedpołudniowej sesji ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC przekazał współbraciom informacje dotyczące aktualnych spraw prowincji, potem głos zabrał ks. Sławomir Maizner SAC, administrator prowincjalny, oraz ks. Leszek Woroniecki SAC, wicerektor WSD w Ołtarzewie. Następnie miały miejsce wystąpienia przedstawicieli agend Zarządu Prowincjalnego: ks. Krzysztofa Freitaga SAC (Prowincjalny Ośrodek Duszpasterstwa Powołań), ks. Mariusza Marszałka SAC (Sekretariat ds. Miłosierdzia Bożego), ks. Mirosława Lewandowskiego SAC (Sekretariat ds. Misji), ks. Przemysława Podlejskiego SAC (Sekretariat ds. Formacji). Kwestie dotyczące zbliżających się wyborów do Rady Prowincjalnej omówił ks. Janusz Łuczak SAC, sekretarz prowincjalny. Zebranie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem Księdza Prowincjała.