Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów

Autor:
ks. Krzysztof Freitag SAC & ks. Marcin Przywara SAC

Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów za nami! 23 marca młodzież z różnych pallotyńskich placówek zjechała się do Częstochowy, by razem się modlić i słuchać o Bożej Miłości – bo pod takim hasłem odbyło się nasze spotkanie: „Daj się kochać!”.

Pierwszą część Czuwania przeżywaliśmy w pallotyńskiej Dolinie Miłosierdzia – tam zawierzyliśmy się Panu w koronce do Bożego miłosierdzia, brzuchy napełniliśmy bigosem, a po nim głodne serca – modlitwą uwielbienia, którą animowała Pallotyńska Diakonia Muzyczna, z ks. Radosławem Wileńskim SAC na czele.

Druga część – już na Jasnej Górze – była czasem skupionym wokół sakramentu pojednania oraz słuchania Słowa Bożego: wysłuchaliśmy świadectwa Eweliny i Urszuli Blinstrub, a szczytem Czuwania była nocna Eucharystia, której przewodniczył ks. Kamil Wolan SAC, homilię wygłosił ks. Grzegorz Kurp SAC.

To był czas doświadczana Bożej Miłości w każdym elemencie spotkania i jesteśmy pewni, że młodzi odpowiedzieli na wezwanie Pana, żeby dać Mu się ukochać – co potwierdzają świadectwa samych młodych, które do nas dotarły. Za to: CHWAŁA PANU!