Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Wiadomości z Sekretariatu ds. Bożego Miłosierdzia

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

Niewiasta Eucharystii, znana także jako Monstrancja Fatimska, to wotum wdzięczności narodu polskiego w stulecie objawień Matki Bożej. Inspiracją przy tworzeniu monstrancji, nawiązującej do wizerunku Najświętszej Maryi Panny, było nauczanie św. Jana Pawła II, a w szczególności Jego encykliki Redeptoris MaterEcclesia de Eucharystia. Centralną część monstrancji stanowi postać Maryi z otwartymi dłońmi skierowanymi ku nam w geście zaproszenia do trwania przy Najświętszym Sakramencie. Eucharystyczny Chrystus znalazł swe miejsce pod sercem Maryi, w dużej 14-centymetrowej rozświetlonej hostii ukazanej nam spod rozchylonych szat Niepokalanej. Matka Boża jest tutaj bramą prowadzącą do Chrystusa, nie przesłania nam blasku Jego miłości, ale nas ku niej prowadzi. Na zwrócenie szczególnej uwagi zasługuje fakt, że to Eucharystyczny Chrystus jest najjaśniejszym punktem monstrancji. Rozchodzące się zeń światło wypełnia Niepokalaną, a przez Nią rozlewa się na adorujących. W tym obrazie Maryi w sposób szczególny możemy dostrzec pełną łaski pośredniczkę darów Boga. 

Z inicjatywy Fundacji Aniołów Miłosierdzia monstrancja peregrynuje od 2017 roku po parafiach w Polsce i na świecie. Towarzyszy jej modlitwa o pokój na świecie oraz zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w Wilnie. Na zaproszenie członków Sekretariatu ds. Bożego Miłosierdzia Niewiasta Eucharystii zagościła w dniach 12-19 listopada 2023 roku w Dolinie Miłosierdzia. Grzegorz Kiciński z Fundacji Aniołów Miłosierdzia pod koniec każdej Mszy św. w dniu 12 listopada 2023 roku dzielił się swoim doświadczeniem współpracy z Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, a następnie przeprowadzał zbiórkę na rzecz jedynego ośrodka medycyny paliatywnej na Litwie, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. W sumie udało się zebrać 11.603,22 zł i 5 euro.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Monstrancji Fatimskiej w Dolinie Miłosierdzia odbywa się do soboty, 18 listopada br., w godz.: 15.00-15.30 oraz 18.30-19.30.

Istnieje także możliwość wsparcia finansowego Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki, poprzez dokonanie przelewu na konto Fundacji Aniołów Miłosierdzia: https://mostdonieba.pl/kontakt/.

* * * * *

Ewangelizacja poprzez sztukę na trwałe wpisała się w działalność Sekretariatu ds. Bożego Miłosierdzia. Warto chociażby przypomnieć misterium „Przechodząc przez Dolinę Płaczu” oraz „Pytaj o Polskę. Program literacko-muzyczny inspirowany postacią bł. kard. Stefana Wyszyńskiego”. Tym razem na zaproszenie Sekretariatu ds. Bożego Miłosierdzia w Dolinie Miłosierdzia zaprezentował się Teatr EXIT z koncertem „Pieśń nad pieśniami”. Teatr powstał w 2016 roku, jako inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół – „KLIKA”. Jest to przestrzeń, w której spotykają się dwa światy – osoby niepełnosprawne, cierpiące na rozmaite choroby fizyczne i umysłowe oraz artyści o uznanym dorobku. Te pozornie odległe światy łączy wspólna pasja – teatr i muzyka.

«To było absolutnie niezwykłe doświadczenie. Jakby docieranie do jądra miłości, patrzenie na nią po zdjęciu wszystkich „światowych” filtrów – sztucznej atrakcyjności, wybujałego erotyzmu i pustych, emocjonalnych gier. Docieranie do całkiem nieznanych obszarów – uczuć czystych i ich obrazu bez krzywego zwierciadła. Wszystko to wydarzyło się w trakcie realizacji naszego spektaklu „Pieśń nad pieśniami”, który zainaugurował czwarty rok naszej działalności» – tak o przedstawieniu wypowiedział się sam reżyser i autor scenariusza, Maciej Sikorski.

O autentyczności tych słów mogli przekonać się licznie zgromadzeni wierni 12 listopada 2023 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Wystarczyło kilka kadrów, prostych gestów, by na nowo uwierzyć, że żyje się tylko po to, by być kochanym przez Tego, który jest Miłością. Do uczestnictwa w finałowej pieśni zostali zaproszeni uczestnicy koncertu. „Szczęśliwy jest mąż, którego Ty, Boże, karcisz i w nauce swojej zaprawiasz” – słowa Psalmu stały się niematerialną pamiątką, którą uczestnicy koncertu zabrali ze sobą do domu.