Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

W dniach 3-4 kwietnia 2024 r., w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie, odbył się wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego. Spotkanie rozpoczęło się w południe Mszą św., sprawowaną w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, której przewodniczył Przełożony Prowincjalny. Ks. Zdzisław Szmeichel SAC wygłosił także homilię. Po Eucharystii Ksiądz Prowincjał dokonał poświęcenia nowo wyremontowanego domu rekolekcyjnego Świętego Józefa.

Po obiedzie rozpoczęła się część formacyjna Zjazdu. Uczestnicy podjęli temat: „Troska o starszych współbraci”, słuchając dwóch wykładów. Pierwszy z nich – „Psychologia starzenia się” – wygłosił ks. Bogusław Szpakowski SAC, drugi s. Natalia Kukla SCM, którego tytuł brzmiał: „Akceptuj mnie takim jakim jestem…”. Jak towarzyszyć osobie zmagającej się z demencją? Tego dnia wieczorem współbracia odmówili nieszpory i wzięli udział we wspólnotowej rekreacji.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się Mszą św. z jutrznią. Przewodniczył jej, oraz homilię wygłosił, ks. Tomasz Skibiński SAC, rektor wspólnoty warszawskiej. Obrady w auli zapoczątkowało wystąpienie Księdza Prowincjała, który przekazał informacje i omówił aktualne sprawy dotyczące życia prowincji. Następnie głos zabierali: ks. Adam Kamizela SAC (administrator prowincjalny), ks. Krzysztof Freitag SAC (dyrektor Prowincjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Powołań), ks. Mariusz Marszałek SAC (sekretarz ds. Miłosierdzia Bożego i promotor formacji ZAK), ks. Marek Rogeński SAC (przedstawiciel Sekretariatu ds. Misji), ks. Przemysław Podlejski SAC (sekretarz ds. Formacji). Następnie ks. Janusz Łuczak SAC przedstawił obowiązki wynikające z tzw. „Ustawy Kamilka”, która mówi o zasadach obowiązujących w pracy z dziećmi i młodzieżą. W ostatnim punkcie obrad podjęto kwestię XI Zebrania Prowincjalnego, które odbędzie się na początki 2025 r. Ks. Janusz Łuczak SAC wprowadził współbraci w to zagadnienie, odwołując się do Prawa SAC, a następnie miała miejsce dyskusja, podczas której uczestnicy Zjazdu zgłaszali propozycje tematów, którymi mogłoby się zająć przyszłoroczne Zebranie Prowincjalne.

Wiosenny Zjazd Rektorów i Proboszczów zakończył się modlitwą i błogosławieństwem przełożonego prowincjalnego, ks. Zdzisława Szmeichla SAC.