Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ks. Zdzisław Szmeichel SAC wybrany przełożonym prowincjalnym

Autor:
Administrator

Ks. Zdzisław Szmeichel SAC został wybrany przełożonym prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) z siedzibą w Poznaniu.

Ks. Zdzisław Szmeichel SAC urodził się 8 marca 1965 roku w Brodnicy. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), gdzie 29 września 1985 roku złożył pierwszą konsekrację, a 5 maja 1990 roku przyjął święcenia prezbiteratu.

Po święceniach kapłańskich do 2007 roku pracował duszpastersko w Niemczech. W latach 2007-2010 był członkiem wspólnoty domu generalnego w Rzymie, gdzie podejmował prace na rzecz Zarządu Generalnego. Od roku 2010 pełni urząd przełożonego pallotyńskiej wspólnoty w Częstochowie.

Urząd przełożonego prowincjalnego obejmie z dniem 25 marca 2020 roku.

Zarząd Prowincjalny, Poznań