Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Poznań: Spotkanie formacyjne dla braci juniorystów

Autor:
brj. Piotr Jakóbek SAC

W dniach 20-22. lutego br. odbyła się w domu Zarządu Prowincjalnego w Poznaniu sesja formacyjna dla braci juniorystów. Wzięli w niej udział: brj. Damian Szymura SAC (Częstochowa) oraz – piszący te słowa – brj. Piotr Jakóbek SAC (Gdańsk).

Spotkanie rozpoczęło się we wtorek wieczorem modlitwą różańcową, po kolacji miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, a dzień zakończyliśmy spotkaniem, podczas którego podzieliliśmy się z prowadzącym sesję, ks. Przemysławem Podlejskim SAC, doświadczeniem realizacji braterskiego powołania w naszych miejscowych wspólnotach.

Drugiego dnia odbyły się dwie konferencje. Ks. Przemysław najpierw przedstawił temat tożsamości w aspekcie psychologicznym, by następnie ująć go szczegółowo, tj. jako „Tożsamość brata zakonnego”.  Po południu udaliśmy się do muzeum „Brama Poznania”, gdzie mogliśmy dowiedzieć się ciekawych informacji związanych z początkami Państwa Polskiego oraz katedry poznańskiej. Potem udaliśmy się na Stary Rynek i zwiedziliśmy farę, będącą pięknym zabytkiem sztuki barokowej. Wieczorem przy wspólnej rekreacji mieliśmy okazję spotkać się z księdzem prowincjałem Zdzisławem Szmeichelm SAC i innymi członkami Rady Prowincjalnej. Był to czas na rozmowę o sprawach bieżących.

Ostatniego dnia uczestniczyliśmy w wycieczce po wydawnictwie i drukarni Pallottinum, gdzie mogliśmy usłyszeć o jego historii, przyjrzeć się jak wygląda praca w wydawnictwie, a tym samym zapoznać się z całym procesem powstawania książek. Tego dnia uczestniczyliśmy także w ostatniej konferencji, której temat brzmiał: „Sztuki modlitwy”.

Podczas naszego pobytu w Poznaniu uczestniczyliśmy we Mszach św. wraz ze wspólnotą poznańską, mieliśmy także okazję poznać starszych braci i wysłuchać ich historii życia.

Ten krótki czas spotkania był okazją do jeszcze lepszego zintegrowania, wspólnej modlitwy, a także odpoczynku od codziennych zajęć. Już od pierwszego dnia zostaliśmy bardzo życzliwie przyjęci przez miejscową wspólnotę, za co jesteśmy Współbraciom bardzo wdzięczni.