Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

SZCZECIN: Jubileusz 50-lecia istnienia parafii

Autor:
ks. Stanisław Flis SAC

16 lutego 1974 roku przy kościele rektoralnym  pw. Św. Jana Ewangelisty została erygowana parafia pod tym samym wezwaniem. Uroczysty Jubileusz 50-lecia obchodziliśmy 17 marca br. Uroczystości przewodniczył administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej biskup Zbigniew Zieliński w towarzystwie byłych proboszczów: ks. Zygmunta Falczyńskiego SAC, ks. Marka Borowskiego SAC i ks. Piotra Bieńka SAC. Obecny był również ks. Przemysław Podlejski SAC, wiceprowincjał naszej prowincji, oraz księża z dekanatu Szczecin-Śródmieście. Ks. Biskup w homilii bardzo ciepło nawiązał do św. Wincentego Pallottiego, przypominając jego inicjatywy wyprzedzające czasy jemu współczesne.

Darem jubileuszowym wspólnoty parafialnej jest odnowione tabernakulum, które znajdowało się w nieistniejącym już domu SAC w Sucharach. Ma ono bardzo sentymentalne i ważne znaczenie, ponieważ przed nim modlił się, jako kleryk, bł. Józef Jankowski SAC.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na nasz Jubileusz; dziękujemy za wspólne dziękczynienie oraz modlitwy o wytrwanie w wierności Bogu.

Nasza parafia jest szczególna, ponieważ zajmuje największe terytorium z wszystkich szczecińskich parafii, a jednocześnie jest z nich najmniejsza liczebnie. Charakteryzuje się terenami przemysłowymi i zalewowymi. W początkach swego istnienia parafia liczyła ok. 5000 wiernych, a obecnie dokładnie 1902 osoby.

Przy parafii, od 1992 roku, prowadzone jest Duszpasterstwo Ludzi Morza, a kościół w roku 2017 zyskał tytuł „Kościoła Morskiego”; jest też Diecezjalnym Centrum Świętości Życia. Odbywają się tu spotkania modlitewne, działa Apostolat św. Szarbela, a także gromadzą się Siostry Miłosierdzia (św. Matki Teresy z Kalkuty) wraz ze swymi podopiecznymi.