Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Jesienny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend

Autor:
ks. Maksim Bolandz SAC

W dniach 25-26 października 2023 roku w Ząbkowicach Śląskich odbył się jesienny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Na rozpoczęcie Zjazdu została odprawiona Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Zdzisław Szmeichel SAC, wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W pierwszym dniu zostały przedstawione dwa referaty. Pierwszy z nich wygłosiła p. Aneta Liberacka, redaktor naczelna portalu Stacja7.pl. Tytuł referatu: „Przekaz wiary – czy mamy gotowe recepty?”. Z kolei drugi referat pt.: „Jak w Kościele tworzyć przestrzeń dla młodych?” wygłosił o. Tomasz Maniura OMI, założyciel Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA. Po wygłoszeniu poszczególnych referatów odbyła się dyskusja. W części formacyjnej spotkania swoje wystąpienie miał także ks. Przemysław Krakowczyk SAC, dyrektor Instytutu Pallottiego i dyrektor Ośrodka Postulacji SAC, podczas którego zrelacjonował prace prowadzonych przez siebie instytucji i zaprosił uczestników Zjazdu na sympozjum, mające odbyć się w dniach 4-5 listopada br. w Konstancinie-Jeziornie. Następnie uczestnicy Zjazdu odmówili Nieszpory i udali się na wspólnotową rekreację.

Drugi dzień rozpoczął się Mszą świętą połączoną z Jutrznią, której przewodniczył ks. Sławomir Maizner SAC, rektor domu pallotyńskiego w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej. Homilię zaś wygłosił ks. Tomasz Reszka SAC, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ząbkowicach Śląskich. Po śniadaniu Rektorzy, Proboszczowie i Sekretarze zebrali się w auli, gdzie głos zabrali kolejno: ks. Zdzisław Szmeichel SAC, wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego; ks. Adam Kamizela SAC, administrator prowincjalny; ks. Paweł Orpik SAC, sekretarz ds. Misji; ks. Kamil Wolan SAC, sekretarz ds. Apostolstwa; ks. Przemysław Podlejski SAC, wiceprowincjał i sekretarz ds. Formacji; w imieniu sekretarza ds. Miłosierdzia Bożego głos zabrał ks. Tadeusz Beściak SAC, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie; ks. Krzysztof Freitag SAC, dyrektor Prowincjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Powołań; w imieniu przedstawiciela Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie głos zabrał ks. Przemysław Podlejski SAC; ks. Janusz Łuczak SAC, sekretarz prowincjalny oraz ks. Marek Chmielniak SAC, rektor pallotyńskiego domu w Ząbkowicach Śląskich.

W podsumowaniu Ksiądz Prowincjał podkreślił m.in. potrzebę troski o duszpasterstwo młodzieży i udzielił błogosławieństwa. Po spotkaniu w auli współbracia udali się do refektarza na obiad.

Jesienny zjazd Rektorów i Proboszczów oraz Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego stworzył przestrzeń do podzielenia się doświadczeniem duszpasterskim, pozwolił omówić sprawy bieżące oraz sprzyjał budowaniu atmosfery wzajemnej życzliwości i otwartości.