Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Rozpoczęcie Nowicjatu

Autor:
kln. Mikołaj Nowicki

Już dzisiaj, 20 września, oficjalnie zaczęliśmy Rok Duchowy! Jest to dla nas ważna chwila. Niektórzy z nas bardzo długo czekali na to, aby wejść na drogę formacji pallotyńskiej i oto historia dzieje się na naszych oczach.

Nasza droga z Pallottim zaczęła się w Hodyszewie. W tej niewielskiej wiosce na wschodzie Polski rozeznawaliśmy swoje powołanie. Tam, z pomocą modlitwy, konferencji oraz nauki o Stowarzyszeniu, zastanawialiśmy się, czy jest to nasza droga. Finalnie ośmiu z nas przyjechało 15 września do Ząbkowic, aby – jak było powiedziane w jednej z konferencji – „Posiąść Chrystusa na własność”.

W niedzielny wieczór rozpoczęły się nasze trzydniowe rekolekcje w ciszy, aby jeszcze bardziej słuchać głosu Pana. Żyliśmy w tych dniach hasłem rekolekcji: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! (Kpł 19, 2). I oto teraz rozpoczynamy naszą drogę nowicjacką pełni entuzjazmu.

Mszy św. z obrzędem rozpoczęcia okresu wstępnego przewodniczył ks. Grzegorz Kurp, natomiast homilię wygłosił ks. Przemysław Podlejski. Księżom Wiceprowincjałom szczerze dziękujemy! Prosimy o modlitwę na ten wymagający czas Nowicjatu. Wiemy, że jest to trudny orzech do zgryzienia, ale – jak mówi żartobliwie jeden z naszych kolegów: „No, co zrobisz? No, nic nie zrobisz”, trzeba iść dalej za Chrystusem. Bo przecież: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24,13).

Chcielibyśmy szczerze podziękować ks. Marcinowi, ks. Krzysztofowi oraz kl. Damianowi za czas postulatu. Za wsparcie duchowe, wszystkie rozmowy, modlitwy, prace i żarty przy kawie. To był dobry czas. Dziękujemy z całego serca!

Polecamy się Waszej modlitwie! Szczęść Boże!