Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Wieczernik ZAK w Skrzatuszu

Wspólnota ZAK z Wałcza po raz pierwszy zaplanowała dzień skupienia w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu, który odbył się 11 czerwca 2018 r. Wspólnota ta ma swoje spotkania modlitewno-formacyjne w kaplicy Sióstr Elżbietanek w Wałczu 22. dnia każdego miesiąca. Tym razem umówiłem się ze wspólnotą na dzień skupienia w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu. O godz. 15.00 zgromadziliśmy się w pięknym zabytkowym kościele przed słynącą łaskami figurą Matki Bożej Bolesnej; zaśpiewaliśmy tradycyjne: „O Maryjo, witam Cię” i rozpoczęliśmy nasze trwanie na modlitwie z Maryją, w Jej skrzatuskim Wieczerniku. Razem z Nią uczciliśmy godzinę miłosierdzia modlitwą uwielbienia i koronką. Rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego modliliśmy się o Jego dary.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

ZAK: Spotkania Modlitewno-Formacyjne ZAK

Wczasorekolekcje ZAK nad Bałtykiem

W dniach 2-10 czerwca br., odbyły się kolejne rekolekcje ZAK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Mrzeżynie, w pobliżu sanktuarium maryjnego w Trzebiatowie. Uczestniczyli w nich animatorzy i członkowie wspólnot ZAK Królowej Apostołów z różnych rejonów Polski w liczbie 51. osób. Ten uroczy zakątek nad Bałtykiem, który odkryłem w 1986 roku, jest wspaniałym miejscem dla rekolekcyjnych przeżyć i odpoczynku. Od rana do obiadu modliliśmy się i rozważaliśmy różne tematy, związane z programem duszpasterskim w Polsce, w kontekście misterium Wieczernika. Modliliśmy się o dary i owoce Ducha Świętego dla wszystkich członków i współpracowników ZAK. W drugiej połowie tygodnia przedmiotem naszych rozważań rekolekcyjnych były konferencje o. Józefa Augustyna na temat poznania samego siebie, jako owocu życia duchowego. Adoracje eucharystyczne w ciszy były szczególnym czasem bardzo osobistych spotkań z Panem Jezusem.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Spotkania Modlitewno-Formacyjne ZAK

Wieczernik ZAK w Koszalinie

Animatorką wspólnoty modlitewnej ZAK w Koszalinie jest Henryka Polak, która od 1986 roku uczestniczy w rekolekcjach dla wspólnot ZAK Królowej Apostołów. Akt poświęcenia się Bogu w ZAK złożyła 16 maja 1992 roku.

Początki wspólnoty wiążą się ze spotkaniami modlitewnymi w domu Marii Tomaszewskiej, która była lekarzem na emeryturze. Ze względu na wiek i stan zdrowia zaproponowała zainteresowanym osobom, aby spotkania odbywały się w jej domu. Po jej śmierci spotkania modlitewno-formacyjne wspólnoty odbywają się w budynku kurii biskupiej, w kaplicy i jadalni sióstr pallotynek, które sprawują duchową opiekę nad wspólnotą. Ja wspieram wspólnotę modlitwą i korespondencją. Raz w roku jadąc na rekolekcje w Mrzeżynie zajeżdżam na kilka godzin do Koszalina, aby w duchu Wieczernika Królowej Apostołów trwać ze wspólnotą na modlitwie i rozważaniach formacyjnych, związanych z charyzmatem św. Wincentego Pallottiego.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Spotkania Modlitewno-Formacyjne ZAK

Tułkowice: Rekolekcje na Podkarpaciu

W uroczystość Królowej Apostołów, 19 maja br., członkowie i współpracownicy ZAK z Rzeszowa i rejonu Strzyżowa przybyli na rekolekcje w nowym miejscu – w Ośrodku Stowarzyszenia „TAK ŻYCIU” w Tułkowicach k. Strzyżowa. Animator ZAK – Andrzej Żybura, w porozumieniu z samorządem zaadoptował budynek po byłej szkole na potrzeby związane z działalnością tegoż Stowarzyszenia, oraz członków i współpracowników ZAK.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

1 5 6 7