Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Wiadomości z Sekretariatu ds. Bożego Miłosierdzia

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

Trudno wyobrazić sobie urodziny bez gości i tortu. Tak było w Dolinie Miłosierdzia, gdzie 17 listopada 2023 roku członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego Polski południowej, wraz ze swoimi duszpasterzami – ks. Dawidem Piwowarskim SAC oraz ks. Mariuszem Marszałkiem SAC – obchodzili 20-lecie zatwierdzenia wspólnoty jako stowarzyszenia publicznego wiernych na prawie papieskim.

Spotkanie rozpoczęło się od obiadu i wspomnianego już tortu. Przy kawie i herbacie wspominano pielgrzymkę do Rzymu sprzed dwudziestu lat, a także przywołano w pamięci poprzednich duszpasterzy. Po krótkiej przerwie odbyła się konferencja pt.: „Ewangeliczna Maryja”. Ks. Mariusz Marszałek SAC przedstawił osobowy rys Matki Jezusa, jaki wyłania się z niewielu fragmentów ewangelicznych, w których ona występuje. Podkreślił jej prostotę, zaangażowanie w zwyczajne codzienne życie, a także emocjonalną dojrzałość, czego przejawem była otwartość na drugiego człowieka. Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkania rozpoczęli trwanie w ciszy na adoracji Najświętszego Sakramentu, wystawionego w Monstrancji Fatimskiej, a następnie odprawili Godzinę Miłosierdzia.

Uwieńczeniem spotkania była Msza św. Odnosząc się do Ewangelii z dnia kaznodzieja zwrócił uwagę na różnicę między pobożnością, a życiem duchowym. Przestrzegł również przed popularną dzisiaj „duchowością apokaliptyczną”, która koncentruje się na szukaniu znaków czasów ostatecznych. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz zbiórką na Hospicjum im. Bł. Michała Sopoćki. Zebrane środki, w kwocie 350 zł., zostaną przekazane Fundacji Aniołów Miłosierdzia.

Kolejne spotkanie ZAK w Częstochowie to rekolekcje pt.: „Budować jedność i celebrować różnorodność”, które odbędą się w dniach 12-14 stycznia 2024 roku, a które poprowadzi ks. Dawid Piwowarski SAC. Serdecznie zapraszamy.