Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Sesja formacyjna ZAK

Autor:
kl. Pavel Mikulka SAC

W dniach 28-30 marca 2022 roku alumni I i II roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie uczestniczyli w sesji formacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Każdy dzień tej sesji wyróżniał się swoją odrębną tematyczną specyfiką oraz stylem prowadzenia.

W pierwszym dniu mieliśmy dwa spotkania. Na pierwszym z nich staraliśmy się zobaczyć, skąd u św. Wincentego Pallottiego pojawił się pomysł Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. S. Monika Jagiełło SAC, która prowadziła spotkanie, pomogła nam w utrwaleniu tej wiedzy o Zjednoczeniu, którą posiadaliśmy. Na drugim spotkaniu towarzyszył nam ks. Mariusz Marszałek SAC. Dowiedzieliśmy się, jak miało wyglądać Zjednoczenie w pierwotnej inspiracji św. Wincentego Pallottiego. Ten dzień sesji zakończyliśmy wspólną Eucharystią, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Mariusz.

W ramach drugiego dnia sesji formacyjnej ZAK udaliśmy się do siedziby Prowincji Chrystusa Króla na ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Dzień ten miał charakter informacyjno-historyczny. Spotkaliśmy się z przewodniczącym Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Łukaszem Gołasiem SAC, który opowiedział o tym, jak ZAK wygląda po Soborze Watykańskim II i działa współcześnie. Zwieńczeniem spotkania była Msza św. i obiad ze współbraćmi.

W trzecim dniu sesji udaliśmy się do Konstancina-Jeziorny, gdzie czekali na nas: ks. Witalij Gorbartych SAC oraz s. Monika Jagiełło SAC. Najpierw odwiedziliśmy Instytut Pallottiego, gdzie po krótkim historycznym zarysie historii powstania Instytutu Pallottiego, ks. Witalij w sposób jasny i konkretny przedstawił okoliczności powstania Statutu i obecny status prawny Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

W podsumowaniu chcę zaznaczyć, że miniona sesja ZAK odkryła nowe horyzonty oraz sposoby patrzenia na to, czym jest ZAK i jakie miejsce w nim może zająć każdy człowiek. Dała materiał do głębszej refleksji nad dziedzictwem św. Wincentego Pallottiego oraz pomogła jeszcze raz skierować wzrok na to, co jest sednem pallotyńskiego charyzmatu.