Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Spotkanie formacyjne w Kluczborku

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

Dnia 21 października 2023 roku w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych odbyło się spotkanie formacyjne dla lokalnych grup ZAK oraz Wieczerników Miłosierdzia. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00 konferencją na podstawie historii o uzdrowieniu Naamana. Ks. Dawid Piwowarski SAC, prowadzący dzień skupienia, podkreślił, że Pan Bóg nie wymaga od nikogo z nas rzeczy nie do zrobienia. Powierza On zadania, które czasem mogą wydawać nam się trudne. Współpraca z łaską pozwala jednak dostrzec, że są one w granicach naszych możliwości. W swoim wystąpieniu ks. Dawid nawiązał do historii św. Wincentego Pallottiego. On robił to, co należało zrobić. A jednak owoce jego pracy wyprzedziły swoją epokę.

Po konferencji uczestnicy spotkania wzięli udział we Mszy św. W homilii kaznodzieja skupił się na historii Abrahama. Podkreślił wielkość Jego zaufania Bogu, w czym możemy go naśladować w naszym życiu i w naszych czasach.

Po Eucharystii miało miejsce dzielenie się treściami przedstawionymi na IV Kongresie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Spotkanie zakończyło się wspólnym odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia.