Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Wieczernik ZAK w Skrzatuszu

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Wspólnota ZAK z Wałcza po raz pierwszy zaplanowała dzień skupienia w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu, który odbył się 11 czerwca 2018 r. Wspólnota ta ma swoje spotkania modlitewno-formacyjne w kaplicy Sióstr Elżbietanek w Wałczu 22. dnia każdego miesiąca. Tym razem umówiłem się ze wspólnotą na dzień skupienia w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu. O godz. 15.00 zgromadziliśmy się w pięknym zabytkowym kościele przed słynącą łaskami figurą Matki Bożej Bolesnej; zaśpiewaliśmy tradycyjne: „O Maryjo, witam Cię” i rozpoczęliśmy nasze trwanie na modlitwie z Maryją, w Jej skrzatuskim Wieczerniku. Razem z Nią uczciliśmy godzinę miłosierdzia modlitwą uwielbienia i koronką. Rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego modliliśmy się o Jego dary.

Po wyjściu z kościoła zatrzymaliśmy się na krótką modlitwę przy grobie śp. ks. Józefa Słowika – pallotyna, który po inkardynacji do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przez kilkanaście lat był proboszczem i kustoszem tego sanktuarium. W tych latach wałecka wspólnota ZAK nawiązała z nim życzliwą współpracę i zapraszała go na spotkania z okazji uroczystości św. Wincentego Pallottiego oraz Królowej Apostołów. Osobiście kilka razy odwiedziłem ks. Józefa i korzystałem z jego gościnności. Zawsze mile wspominał lata seminaryjne w Ołtarzewie, księży profesorów i wychowawców oraz kolegów. Interesował się ich pracą i miejscami pobytu. Mamy nadzieję, że wielu z nich po swojej śmierci spotkał już w niebie.

Konferencje o działaniu Ducha Świętego w zbawczym dziele Chrystusa mieliśmy w domu rekolekcyjnym. Na godz. 18.00 znowu przeszliśmy do kościoła na Mszę św. parafialną, którą koncelebrowałem z miejscowym duszpasterzem. Po nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa udaliśmy się na kolację w domu rekolekcyjnym, podczas której w atmosferze agapy rozmawialiśmy o różnych sprawach związanych z życiem wspólnoty. Ostatnim etapem dnia skupienia była „procesja do źródełka”, którego historia niesamowicie ciekawa. Po wypiciu wody ze źródełka modliliśmy się o zdrowie i pieśniami uczciliśmy figurę Matki Bożej. Po Apelu Jasnogórskim, dziesiątce różańca i dziękczynieniu za pomoc Maryi w naszym trwaniu z Nią na modlitwie, odśpiewaliśmy modlitwę św. Wincentego Pallottiego za Polskę. Było to bardzo radosne spotkanie na modlitwie, ale trzeba było na noc wracać do domów. Po błogosławieństwie żegnaliśmy się śpiewem „Trzymajmy się – Alleluja i Szczęść Boże nam – Alleluja”.